Generel info
Hej og velkommen til:
Indholdet af denne side er et resultat af et fælles arbejde, som forskellige erhvervsskoler har deltaget i og må gerne bruges som opslagsværk i forbindelse med det fremad rettede arbejde med skolepraktikken på erhvervskolerne, se endvidere nedenstående afsnit om "Skolepraktikken - et godt alternativ".

Nogle dokumenter vil blive fjernet og erstattet med links til EMU.dk hvor de vil være at finde, efter 1. July 2013. Aftaler om opdatering af disse kan ske ved henvendelse til EMU.dk

Dokumenter fra konferencen den 18. marts 2013 vil så snart de er i hus blive placeret her på sitet og kan findes her.

Skolepraktik.dk vil herefter i det store hele overgå til at være et statisk site, som ikke vil blive opdateret væsentligt fremadrettet men kun fungere som et opslagsværk, dette betyder også at alle de brugere der har et login i dag vil blive fjernet med mindre man har væsentlig grunde til at bibeholde dette, dog skal man være opmærksom på at det man lægger ind står for egen regning,
her henvises igen til nedenstående afsnit  "Skolepraktikken - et godt alternativ".

Vi siger tusind tak til alle der har været med i processen.

Spørgsmål kan rettes til webmaster: Christian Knop Mercantec Viborg
     

 Skolepraktikken - et godt alternativ!
Denne platform omhandler kvalitetsudvikling af skolepraktik inden for erhvervsuddannelserne. 

Danske erhvervsuddannelser foregår fortrinsvist som vekseluddannelser mellem skoleperioder og praktikophold i virksomheder. De elever, der ikke opnår en ordinær praktikaftale, har under visse betingelser mulighed for at fuldføre deres uddannelse i skolepraktik. Læs mere her

Skolepraktikkens muligheder som et fagligt stærkt uddannelsesrum er under konstant forbedring og udvikling. Talrige eksempler med god praksis findes rundt omkring og er ved at blive belyst og udbredt til gavn for eleverne og virksomhederne.

Folketinget har haft vedtaget at afsætte samlet 20 mio. kr. i 2011 og 2012 til forsøg for at forbedre kvaliteten af skolepraktikken. Læs mere om programmets formål og indsatsområder.
  • 2011-2012: 13 projekter fik bevilliget midler for 2011-2012, med start i juni 2011. De enkelte projekter har arbejdet med kvalitet i skolepraktikken, fordelt på 4 temagrupper.
    x
  • 2012: 21 projekter blev godkendt til at gennemføre forsøg om "praktikpladscentre", påbegyndt marts 2012, i 5 temagrupper .
    Nov. 12: Begreberne ´praktikpladscenter´ og ´praktikcenter´ bruges nu synoymt.
Fælles tværgående resultater på tværs af projekterne er tilgængelige i resultatboksen. Samtlige forsøg er afrapporteret pr. 31. december 2012.

Oplysninger på www.skolepraktik.dk er udarbejdet af de respektive skoler, der har deltaget i de enkelte forsøg. Oplysningerne er ikke kontrolleret eller godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning. Det er således den enkelte skole, som har udarbejdet de enkelte informationer, som er ansvarlig for indholdet, herunder dets overholdelse af gældende lovgivning.
     

50 nye praktikcentre åbner over hele landet - Wednesday, August 21, 2013

50 nye praktikcentre åbner over hele landet

[21.08.2013]

Den 1. september åbner 50 praktikcentre i hele landet. Centrene skal forbedre kvaliteten i skolepraktikken og sikre, at de unge kan få en erhvervsuddannelse.


For dybere information se: 50-nye-praktikcentre-aabner-over-hele-landet

 
Evalueringsrapport - Wednesday, March 20, 2013
Evalueringsrapporten af programmet ´Kvalitet i skolepraktik´er nu frit tilgængelig og viser, at forsøgene har styrket skolepraktik. Læs mere og download her.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini:
"Vi k
ommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden, så det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler og forbedrer vores erhvervsuddannelser, så vi gør dem attraktive for de unge at vælge. Derfor glæder det mig, at vi nu får gode og brugbare resultater fra forsøget med ”Kvalitet i skolepraktik”, som jeg håber, erhvervsskolerne vil tage til sig og bruge i praksis.”
 
Veloverstået afsluttende konference - Monday, March 18, 2013

Den 18. marts 2013 trodsede ca. 350 konferencedeltagere, inkl. børne- og undervisningsminister Christine Antorini, snestorm over landet og fik mulighed for at komme tæt på hovedresultaterne fra de i alt 34 projekter. Læs mere:

 
Folder om ´Kvalitet i skolepraktik´ - Thursday, February 28, 2013
Programmets afsluttende folder er nu på gaden!

Folderen skitserer projekternes samlede praktiske resultater. Resultaterne består af en lang række nye organisatoriske modeller, metoder, procedurer, håndbøger, kursusforløb, praktikmål i brug, opgavebeskrivelser og meget mere.

Download folderen her (pdf, 3,5 MB).
De udfoldede resultater på tværs af projekterne er tilgængelige i Resultatboksen.
 
Lovgivning ang. praktikcentre - Tuesday, February 05, 2013
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.), nr. 1348 af 21. december 2012. Loven træder i kraft fra den 1. januar 2013 - dog er der en senere ikrafttræden af bestemmelserne vedr. praktikcentre, da der her afventes input fra bl.a. evaluering af forsøget og fase 2 i erhvervsuddannelsesudvalget.

Loven startede ud som lovforslag nr. L 80. Se evt. forarbejderne, som nærmere beskriver indholdet.
Download baggrundsmaterialer om den nye lov her.