Projektlederværksted, 14. juni 12, Kolding
Mellemresultater fra dette projektlederværksted bearbejdes i løbet af juli 12 og omsættes direkte til skolepraktik.dk. Et nyt produktorienteret design vil gå i luften primo august 12.

Øvrige dokumenter og info:

Download program med info om forberedelse.
Indledende præsentation Regina Lamscheck-Nielsen - klik "More" > "Full screen"
Deltagerliste 14. juni 12
Oplæg om instruktørtrivsel v/ Pernille Frisch

Samlede mellemresultater fra SKP-projekterne, status 14. juni 12
     

fælles info