5c - Kommunikationsprincipper og -tiltag
     

  
     

 Kommunikation i og om ´Kvalitet i skolepraktikken´
Kommunikationen i og om programmet bestod af en udadvendt del, med profilering af programmet over for praksismålgrupper i EUD, over for uddannelsespolitiske aktører og over for forskningsmiljøer.

Dernæst indeholdt planen tiltag til formidling efter transmissionsprincippet, såvel som dialog internt i programmet, altså i forhold til projektlederne og de lokale projektdeltagere:
Programmets kommunikationsplan, aktuel vs. 23.06.2011.

Planen var udsprunget af mere specifikke betragtninger af kommunikationsaspekter og deres virkninger i forhold på forskellige målgrupper (marts 2011). Der forelå en interessentanalyse for valg af målgrupper og medier.

Planen var godkendt af Uddannelsesstyrelsens styregruppe og koordineret med styrelsens Kommunikationsenhed, til løbende aktualisering, ud fra gennemførte aktiviteter og nye muligheder i forløbet.
     

 Et website som programmets platform
Nærværende platform www.skolepraktik.dk er programmets platform såvel som masterafhandlingens hjemmeside og opfylder følgende funktionaliteter:
  1. Præsentation udadtil, som en almindelig hjemmeside. Forberedelse på overdragelse af de endelige resultater til emu.dk og samhørighed med emu.dk via linkbjælke
  2. Intranet for programmets projekter: Arkiv med fælles dokumenter, mødeindkaldelser, kontaktdata, o.lign.
  3. Dialogværktøj: Interaktive undersøgelser, blog, redigering af projekternes egne sider
  4. Forskningstilknytning, ved at placere en masterafhandling i menuen og at interagere med universiteter via sitet 
Dermed opfylder platformen en multifunktionalitet, og hensigtsmæssigheden ved dette valg må afgøres ved programmets afslutning. 

Websitet som programmets arte facta
Sitet er en synliggørelse af programmet, om ikke fysisk, så virtuelt. Det er måske det nærmeste, man kan komme et konkret fælles produkt for alle projekter. 
Idet EUD-kulturen er praksisnær og forankret i en produktorienteret verden, kan sitet i bedste fald blive et arte facta for programmål, der ellers kan opleves som noget abstrakte.

Hvis der kunne opnås ejerskab for sitet hos projektlederne, ville det kunne fungere som et bindeled og professionelt symbol for programmet.

Programmets infrastruktur
Sitet kortlægger desuden programmets og enkeltprojekternes infrastruktur:
  • Inddeling af projekterne i temagrupper, med hver deres spidskompetencer. 
  • Progression i de enkelte temagrupper gennem løbende sammendrag og offentliggørelse af mellemresultater.  
  • Præsentation af enkeltprojekterne, deres konsortier og hovedpointer fra deres projektplaner.
  • Inddragelse og profilering af eksterne projekter inden for skolepraktik.
Dermed blev der stilet imod at opnå gennemsigtighed og mulighed for at kunne placere et givent projekt i forhold til programmets helhed. 
     

5 metoder