Litteratur og kilder
     

  
     

 Litteratur: Projektledelse, forandringsledelse
 • Ahrengot, Niels; Stuhr, Søren, red. Børsens Ledelseshåndbøger: "Projektledelse", artikler:
  Lindstrøm Lage, Mette "Implementering, der gør en forskel"
  Andersen, Henrik Horn "Projektlederen som forandringsagent"
  Ahrengot, Niels; Søndergaard, Niels "Red din strandede projektportefølje - kill complexity"
 • Attrup, Mette Lindegaard; Olsson, John Ryding "Power i projekter", især kap. 10, 2008, Jurist- og Økonomforundets Forlag
 • Blichfeldt, Bodil Stilling; Eskerod, Pernille "Project portfolio management - There´s more to it than what management enacts", 2007, International Journal of Project Management 26 (2008)
 • Borum, Finn "Strategier for organisatorisk forandring", 1995, Handelshøjskolens Forlag
 • Bordum, Anders ”Interessenterne determinerer organisationen”, p.6-7, 2003
 • Christensen, Søren; Kreiner, Kristian "Projektledelse i løst koblede systemer", 1991, (13. oplæg 2008), Jurist- og Økonomforbundets Forlag
 • Eden, Colin; Ackermann, Fran "Stakeholder analysis and management" 1998, i "Making Strategy: The Journey of Strategic Management", Sage Publications
 • Hildebrandt, Steen "The Bottleneck of Operations Research: The State of the Art", NOAK 79. European Journal of Operational Research, vol. 6, 1981.
 • Hildebrandt, Steen; Brandi, Søren "Ledelse af forandring", 2005 (2. opl. 2009), Børsens Forlag
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan "Hvordan organisationer fungerer", 2008, Hans Reitzels Forlag
 • Kotter, John P., ”Leading Change: Why Transformation Efforts Fails”, 1995, Harward Business Review
 • Kousholt, Bjarne "Projektledelse", 2008, Nyt Teknisk Forlag
 • Larsen, Bøje "Implementering - det værste vrøvleord i mands minde". I Sten Jönsson og Bøje Larsen (red.): "Teori og praksis. Skandinaviske perspektiver på ledelse og økonomistyring", 2001, s. 359-403. DJØF Forlag
 • Leavitt, Harold J. "Applied Organizational Change in Industry", 1964 i Handbook of Organizations
 • Mac, Anita; Ejlskov, Morten "Projektkompetence", 2009, Hans Reitzels Forlag
 • Moore, Geoffrey "Inside the Tornado", 1995, Harper Business
 • Platje, Adri; Seidel, Harald "Breakthrough in multiproject management: how to escape the vicious circle of planning and control", Vol 11 No 4 Nov. 1993, International Journal of Project Management, Butterworth-Heinmann Ltd.
 • Pries-Heje, Jan; Baskerville, Richard “Designing Organizational Change in IT: A Theory Nexus”, 2006. In: Proceedings from the 1st International Conference on Design Science Research in IT, Feb. 2006, Claremont, California, USA
 • Pries-Heje, Jan; Baskerville, Richard “The Design Theory Nexus”, 2008. MIS Quarterly. Volume 32, No. 4, 731-755.
 • Reiss, Geoff; Anthony, Malcolm; Chapman, John; Leigh, Geof; Pyne, Adrian; Rayner, Paul "Gower Handbook of Program Management", 2006, Gower Publishing Company
 • Rogers, Everett M., "Diffusion of Innovations", 5th ed. 2003, Free Press, New York
 • Schlamovitz, Jesper "Analyse af projektets kontekst", 2011, RUC-internt arbejdsdokument
 • Senge, Peter "The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization", 1990, Doubleday/Currency
 • Voxsted, Søren "Forandring af organisationer", 2002, Gyldendal Uddannelse
 • Wanscher og Nielsen, Beckmann, Eva "Hvad vil I med netværk?", 2010, Jurist- og Økonomforbundets Forlag
 • Winter, Søren C.; Lehmann Nielsen, Vibeke "Implementering af politik", 2008, Academica
     

 Litteratur: Kommunikation og networking
 • Dervin, Brenda, L. Foreman-Wernet, et al. ”Sense-making methodology reader”, 2003,
  Cresskill, N.J., Hampton
 • Dohn, Nina Bonderup; Johnsen, Lars "E-læring på Web 2.0", 2009, Samfundslitteratur
 • Eden, Colin; Ackermann, Fran "Stakeholder analysis and management", 1998, i "Making Strategy - The Journey of Strategic Management", Sage Publications Ltd.
 • Helder, Jörn; Bredenlöw, Torbjörn og Lautrup Nørgaard, Jens ”Kommunikationsteori”,
  2009, Hans Reitzels Forlag
 • Kotler, Philip; Kartajaya, Hermavan; Setiawan, Iwan ”Marketing 3.0 – markedsføring med mennesket i centrum”, 2011, L&R Business
 • Lamscheck-Nielsen, Regina "Kommunikationsopgave", marts 2011, Master i MPF, 4. semester, RUC
 • Stadil, Christian; Waldstrøm, Christian "Corporate networking", 2009, Gyldendal Business
 • Wanscher og Nielsen, Beckmann, Eva "Hvad vil I med netværk?", 2010, Jurist- og Økonomforbundets Forlag
     

 Litteratur: Videnskabsteori, undersøgelsesmetoder
 • "The handbook of action research", edited by Peter Reason & Hilary Bradbury, 2006, Sage Publications Ltd.:
  Senge, Peter M. & Scharmer, Claus Otto, p. 195-206, 2001
  Heron, John & Reason, Peter "The practice of co-operative inquiry: Research with people rather than on people", p. 144-54, 2001
 • Senge, Peter & Ross, Richard & Kleiner, Art & Roberts, Charlotte & Smith, Bryan "The fifth discipline fieldbook", 1994, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.
 • Kvale, Steinar "Interview", 11. opl. 2004, Hans Reitzels Forlag
 • Stacey, Ralph "Complex responsive processes in organisations", 2001, Routledge
 • March, James G. "Fornuft og forandring", 2008, Samfundslitteratur
 • Ry Nielsen, Jens Carl; Repstad, Pål "Når mauren også skal være en ørn - om å analysere sin egen organisasjon", manuskript, 2006
     

 Litteratur og kilder: Erhvervsuddannelser, skolepraktik
       

   Øvrige materialer & litteratur
  • Regeringsgrundlaget, 3. okt. 2011
  • "Nøglemedarbejdere skal drive forandring", Børsen Executive, s. 2-5, 02.09.11
       

   Interview
  Telefoninterview med seks anonyme projektkoordinatorer, hhv. programansvarlige, marts-april 2011: Fra dansk erhvervsskole, dansk ministerium, tysk styrelse, virksomhed.

  Personlige interview med de 13 projektledere fra ´Kvalitet i skolepraktikken´, i perioden 29. juni - 7. juli 2011. Datamaterialet er anonymiseret.

  Interview med Roland Østerlund, uddannelsesdirektør i Undervisningsministeriet 1998-2008, 3. oktober 2011.

  Interview med Jørgen Torsbjerg Møller,  kontorchef i Uddannelsesstyrelsen, 3. oktober 2011.

  Interview med Gert Nielsen, pædagogisk konsulent i Uddannelsesstyrelsen og programmets styregruppeformand, 14. oktober 2011.


       

  litteratur & bilag