Bilag
Forundersøgelse med eksperter
Sammendrag af pointer fra 6 telefoninterview

Online undersøgelser
med 13 projektledere
 1. Ult. juni 2011
 2. Medio okt. 2011

Interview med 13 projektledere - personligt, telefonisk, hhv. virtuelt:
Spørgeguide
, juni/juli 2011.
I analysen er interviewbesvarelserne anonymiserede.

  Udvekslingsseminarer for projektlederne og 1-2 nøglepersoner per projekt
  1. Program kick-off , 9. juni 2011, Odense. Referat kick-off
  2. Program udvekslingsseminar, 29. september 2011, Aarhus.
   Mellemresultater som konklusioner fra seminaret.
  3. Program udvekslingsseminar, 17. november 2011, Aalborg.

  Detaljerede kontekstbeskrivelser
  Modul 3 kontekst sammenfatter programmets konditioner for valg af projektmodeller, samt indflydelse fra kulturen på erhvervsuddannelsesområdet, historikken for forsøgs- og udviklingsprojekter og den politiske indflydelse. For detaljer se følgende bilag:

  Detaljerede undersøgelsesresultater
  Modul 6 undersøgelser præsenterer et sammendrag af undersøgelsesresultaterne.
  For detaljer se følgende bilag:

  Kommunikation

  Kommunikationsplan, vs. 23.06.2011
  Platform ´Kvalitet i skolepraktikken´ www.skolepraktik.dk

  Øvrige bilag
       

  litteratur & bilag