Denne interaktive implementeringsmodel er baseret på konklusionerne i masterafhandlingen "Vedvarende projektresultater", v/ Regina Lamscheck-Nielsen, nov. 11.
Yderligere information, se nederst på siden.
     

  
     

 Scor´ dig selv
Bruger og InteressehåndteringHoldningsbearbejdningOrganisatorisk forankringUdbredelse af resultaterneProjektlederens personlighed

Sådan gør du:

 • Klik på en af de 5 dimensioner i modellen eller på en af de 5 overskrifter i boksen.
 • Udfyld de spørgsmål, der kommer frem.
 • Klik på "næste" og udfyld de nye spørgsmål, der kommer frem. Grafen opdateres løbende.
 • Husk at udskrive eller notere resultatet, da dine data ikke gemmes!
 • Udskriv grafen ved at bruge browserens print funktion (tast ctrl + P)

SpørgsmålScore
Bruger- og InteressenthåndteringEj relevant - undlad at score
Endnu ikke påbegyndt
På vej
Godt på vej
I høj grad
0
1
2
3
4
BrugerinddragelseVi inddrager brugere i udvikling, afprøvning og evaluering af projektresultaterne.
Erfa og NetværkJeg iværksætter erfaringsudveksling og danner netværk blandt brugerne.
KompetenceudviklingVi arrangerer kompetenceudvikling for de involverede.
InteressentinddragelseVi er i løbende dialog med vores interessenter (fx praktikvirksomheder, LUU, styregruppe, elevråd, etc.).
Interessenternes kanalerVi gør brug af interessenternes kanaler (deres netværk, medier, kompetencer, m.m.).
Resultat:
Brugere / InteressenterHoldnings- bearbejdningOrganisatorisk forankringUdbredelse af resultaterProjektlederens personlighed

   

 Anvendelse af implementeringsmodellen
Modellen skal støtte projektledere på (erhvervs)uddannelsessektoren i deres bestræbelser på at implementere de gode projektresultater på vedvarende vis. Ved hjælp af modellen kan projektlederen:
 • udarbejde en implementeringsplan
 • tjekke implementeringstiltag løbende undervejs i et projekt
 • føre dialog om implementering med de lokale projektledere i et konsortium
Foretag´ scoring i begyndelsen af projektet, 1-2 gange undervejs i projektet, samt ved projektets afslutning. Scoringerne kan afdække, hvor langt man er nået med implementeringen og derved bidrage til projektrapporten.
En videreudvikling til at indbefatte en scoring af kontekstens betydning er under overvejelse. Læs mere her.

Se også videoforklaring v/ Regina Lamscheck-Nielsen (3 min.).


Interaktiv scoring
Indtastningerne er fortrolige og gemmes hverken på egen computer eller i systemet bag dette website. Husk derfor at udskrive eller notere din scoring!

Læs mere om rettigheder og tekniske detaljer.
         

     Om ´FoU-implement´
    Denne side er udarbejdet i marts 2012. Online modellen er ikke del af masterafhandlingen "Vedvarende projektresultater", men bygger på afhandlingens resultater.
    Modellen ´FoU-implement´ er online version 1.0. Tak til SKP-datateknik fra Mercantec for programmering! Der kan endnu være fejl eller mangler, og jeg tager taknemmeligt imod tilbagemeldinger.

    Implementeringsmodellen med sin spørgeguide er et selvevalueringsværktøj, der kun præsenterer dele af afhandlingens endelige resultater. Det anbefales at orientere sig her for at opnå en fyldestgørende forståelse af modellen og samtlige af dens komponenter.


    Der består mulighed for at bestille mig mhp. en præsentation eller et seminar om brug af modellen, hhv. om teori og empiri fra masterafhandlingen.

    Regina Lamscheck-Nielsen
    regina@moeve.dk
         

    Scor´ dig selv