Udviklingsprojekter i temagrupper 2012
Her beskrives de 21 forsøgsprojekter, der har fået bevilliget midler i programmets anden ansøgningsrunde, marts 2012. Hos hvert projekt ligger praktikpladscenter-tanken bag det enkelte projekts specifikke fokus.
Tværgående hovedresultater sammenfattes i resultatboksen i løbet af efterår 2012.
Projekterne er inddelt i 5 temagrupper - velvidende, at de enkelte projekter kan have aktiviteter ved flere af temaerne. Flere af projekterne har konsortier bag sig, og enkelte projekter arbejder landsdækkende.
Se venstre menu, for beskrivelser af temagrupperne og de enkelte projektbeskrivelser.
OBS - en detaljeret afklaring af juridiske forhold har gjort det nødvendigt at justere enkelte projekters konkrete tiltag. Vejledningsbrev fra MBU, se her. De enkelte projekter tager højde for de forhold, der er anført i vejledningen.
     

 Praktikpladscentre (PPC)
Forsøgsprogrammet rummer i 2012 forsøg med praktikpladscentre og omfatter alle typer forsøg med skolepraktik, som er beskrevet i programmet. Der ønskes forsøg der i væsentlig grad bidrager til, at der udvikles alternativer til den ordinære praktikuddannelse, der med tilfredsstillende kvalitet kan bidrage til at løse den sporadiske mangel på ordinære praktikpladser.

Forsøg med praktikpladscentre må nødvendigvis være tilpasset muligheder og vilkår indenfor den enkelte branche og uddannelse, men som udgangspunkt kan de omfatte:
  • Motiverende praksisnære læringsmiljøer for praktikuddannelse på skole.
  • Samarbejde om udbud mellem flere skolepraktikudbydere.
  • Anvendelse af ledig produktionskapacitet i virksomheder.
  • Udførelse af reelle arbejdsopgaver, der ellers ikke ville blive udført.
  • Sammenhængende forløb med oprettelse af fællesskaber af og med praktikvirksomheder.
  • Udveksling af relevante arbejdsopgaver for elever mellem skoler med forskellig profil.

Omsat til praksis
Praktikpladscentre kan have mange forskellige udformninger og er hverken bundet til fx fysiske rammer eller enkelte skoler. Praktikpladscentre er dog koblet op på hovedforløbsskolerne.

Tankerne bag praktikpladscentre omhandler, at skolen (eller flere skoler i fællesskab) står som organisator af den enkelte elevs uddannelse - fra starten af hovedforløbet til elevens afsluttende bevis er udstedt, inklusive praktikperioder. I uddannelsen kan der indgå forskellige aftaleformer i forbindelse med praktik - fx delaftale, VFU, restlæreaftale.

I nærværende program afprøves og udfordres de omstændigheder, der kommer i spil, når erhvervsskolen står som overordnet organisator og administrator af elevens samlede uddannelse, jf. programbeskrivelsen.

Eksempel på skoleorganiseret hovedforløb