Praktikpladscentre med fokus på den enkelte elev
Det overordnede formål med et praktikpladscenter er at organisere elevernes uddannelser som samlede helheder og at sikre, at eleverne opnår de tilsigtede kompetencer.

Ved denne organisering er det fortsat nødvendigt at have fokus på den enkelte elevs behov og individuelle udvikling.
Valg af rette praktikaftaleform i en given uddannelsesperiode er selvfølgeligt væsentlig, og praktikpladscentret bør bestræbe sig på at skabe et optimalt match mellem elev og praktikvirksomhed. Men måske kan det også være nødvendigt at følge eleven midlertidigt over i en anden uddannelsesform og tilbage igen i erhvervsuddannelsen.

Alt dette betyder en løbende personlig kontakt til eleven, opfølgning på elevens faglige og personlige udvikling og brug af hensigtsmæssige værktøjer til dette formål.
Kontaktlærere, portfolio, såvel som platformen Elevplan er selvskrevne i denne sammenhæng. Elevplans funktionaliteter og anvendelse skal løbende optimeres i forhold til de behov, der kommer frem i forbindelse med praktikpladscentret som den organisatorisk ansvarshavende.

Temagruppen vil bl.a. afdække, hvordan et fortsat højt fokus på den enkelte elev kan hænge sammen med den udavendte og organisatoriske arbejdsindsats af et praktikpladscenter.
     

 Projektbeskrivelser
Se i højre menu for denne temagruppes projekter og projektbeskrivelserne.

OBS - en detaljeret afklaring af juridiske forhold har gjort det nødvendigt at justere enkelte projekters konkrete tiltag. Vejledningsbrev fra MBU, se her. De enkelte projekter tager højde for de forhold, der er anført i vejledningen.
     

Elevvinkel