"Landsdækkende praktikpladscentre inden for detailhandel" - OBS ÆNDRET!
Projektet har til formål at udvikle en model for landsdækkende praktikpladscentre til sikring af en høj kvalitet i detailuddannelsen i skolepraktik. Eleverne skal kunne tilbydes uddannelse i praktik(plads)centre fire steder i landet.

Målet er, at detailuddannelsen i skolepraktik fremstår mere attraktiv og relevant for både elever og involverede virksomheder. Projektet bygger på en begrundet konstatering om, at der er behov for at nytænke skolepraktikmodellen for at ændre elevernes indstilling og få gjort skolepraktik til et fuldgod alternativ til en ordinær praktikplads.

Aftaler med landsdækkende butikskæder skal sikre, at eleverne i praktikcentrene får en uddannelse, der kvalitativt matcher den uddannelse, som elever med ordinære uddannelsesaftaler får.

En intensiv dialog med kæderne vil belyse muligheden for at indgå korte aftaler, som indtil videre er et stort set uudnyttet potentiale i branchen. Alternativt vil projektaktørerne anvende 12 ugers virksomhedsforlagte undervisningsforløb, for at opnå at flere elever får restlæreforløb (p.t. 60% - ønskes optimeret). 

Forløbene tilrettelægges i samarbejde mellem konsulenter, vejledere fra PraktikCenter samt virksomheder.
Skolerne står for hovedforløbsundervisningen mellem virksomhedsperioderne, samt sikrer et beredskab, skulle virksomhedsperioderne ikke fungere efter hensigten. Den nyligt udviklede kvalitetshåndbog for SKP på den merkantile sektor skal kvalitetssikre virksomhedsperioderne.

De involverede skoler hjælper hinanden med undervisningsmaterialer og afstemning af den pædagogiske platform.

Download kort præsentation (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Torben Lindy Christensen tlc@ah.dk
     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
I projektet indgår SKP-ordninger for elever under detailuddannelse.
Følgende samarbejdspartnere er involveret i projektet:
 • Aalborg Handelsskole samt LUU
 • Aarhus Købmandsskole samt LUU
 • Tietgen Skolen samt LUU
 • Selandia samt LUU

Projektet tager højde for ikke at blive konkurrenceforvridende i forhold til handelsskoler, der ikke er involveret i projektet. Alle handelsskoler er velkomne til at henvende sig for projektets delresultater og/eller værktøjer.

     

 ÆNDRET PROJEKTFOKUS: Et aktivt match mellem elevønsker og virksomhedsprofiler
Konditionerne for projektet blev ændret, hvilket førte til et revideret projektkoncept.
Når eleven begynder i SKP, vejledes eleven til at finde ud af, hvilken af følgende 5 brancher, eleven ønsker at arbejde inden for:
 1. Herretøj
 2. Dametøj
 3. Forbrugerelektronik
 4. Dagligvarer
 5. Isenkram
  En fastlagt plan for elevens første år i skolepraktik, hvor eleven fx ønsker at beskæftige sig inden for herretøj, kunne fx se således ud:

  2 uger på skolen med ”Pli og Påklædning”
  + 12 uger i VFU hos en butik i Mr. Kæden
  + 2 ugers skoleophold
  + 12 uger i VFU i en butik i Tøjexperten kæden
  + 2 ugers skoleophold
  + 12 ugers VFU i en butik i Jack and Jones kæden
  + Ferieafvikling henover året

  Skolernes prioriterede mål er hele vejen gennem projektet at søge, at både VFU, restlæreforhold og dermed opfyldelse af uddannelsesgarantien er af høj kvalitet. 

       

   Aftaleformer og VFU
  Det merkantile område har en årtilang tradition for VFU som løftestang for at opnå restlæreaftaler.

  "Korte aftaler" er stort set ikke brugt pga. virksomhedernes manglende interesse, samt fordi skolerne bestræber sig på, at virksomhederne bliver godkendte som uddannelsesvirksomheder, så snart eleverne starter i VFU.

  Projektets skoler vil med øget intensitet tilstræbe både korte aftaler, delaftaler og restlæreforhold, men VFU skal stadig benyttes, da denne praksisform er indtil nu det største succeskriterium for at eleverne opnår restlære.
  På Aalborg Handelsskole fik således 67% af alle SKP-elever et restlæreforhold i 2010 via VFU - hvilket er en høj kvotient for handelsskoler.

  Forebygning af et eventuelt misbrug af elever i VFU
  Skolerne har i ganske få tilfælde oplevet, at virksomheder har misbrugt ordningen. I de tilfælde at skolerne opdager et VFU-misbrug, ophører samarbejdet øjeblikkeligt, og disse virksomheder indgår ikke fremover i skolernes netværk.
  Skolerne har en procedure for kvalitetssikring, med bl.a.
  • grundig virksomhedsinformation om konditioner for VFU
  • gentagne virksomhedsbesøg
  • afvinkling af praktikmål
  • sikring af at eleven er overtallig
       

   Overgang fra grundforløb til praktikperioder på Praktikcentret
  (Information til elever
  Kursus i pli og påklædning)
       

   Erfaringer med det aktive match
  (Øget elevmotivation
  Øget virksomhedstilfredshed)

  Restlæreaftaler
  Aalborg HS kunne i perioden 1. okt. 2010 til 1. nov. 2012 konstatere følgende restlæreaftaler, på baggrund af elevers målrettede placering i VFU:

  Kontor med speciale:  26 elever i restlære, 16 af dem i forbindelse med VFU 
  Detail:   26 elever i restlære, 20 af dem i forbindelse med VFU
  Handel:    5 elever i restlære, 2 af dem i forbindelse med VFU

  For elever, optaget i SKP i 2010, og som har gennemført uddannelsen:

  Kontor med specialer:  4 elever er udlært i SKP. 2 af dem har været tilknyttet SKP under hele forløbet.
  1 elev har afsluttet uddannelsen i SKP, efter uforskyldt at have mistet praktikplads. 1 elev har haft et specielt forløb med blandt andet en kort aftale.
  De resterende elever er kommet restlære. 
  Detail:
  3 elever sluttede efter et år med butiksmedhjælperuddannelsen.
  De resterende elever er kommet i restlære på detailuddannelsen.
  Handel:
  3 elever optaget på handelsuddannelsen. Alle er kommet i restlære.


       

   Presse & præsentationer
  10. maj 12, Fredericia: Præsentationer på ERFA-møde for kontoruddannelserne, med 31 SKP-ledere/medarbejdere inden for 11 SKP-ordninger.
  Aalborg HS mødte stor interesse, da man på vegne af sine partnerskoler fremlagde den nyligt udarbejdede kvalitetshåndbog, som public
  eres om kort tid.
  Desuden introducerede Tietgen Skolen og Aarhus Købmandsskole til det nye fælles praktikpladscenter projekt.
       

  Elevvinkel