"Praktikmål i virksomheden"
Projektet vil danne et netværk af virksomheder, som kan bistå med at indfri dele af lærlingenes praktikmål.

I løbet af forsøgsperioden skal der
  • oprettes et netværk af 10 – 12 virksomheder
  • indgås 30 praktikmålsaftaler
  • afprøves VFU som et værktøj, hvor perioderne er bestemt af praktikmålene

Herved tages afsæt ved 2. praktikperiode i elevernes hovedforløb.


Download kort projektpræsentation (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Carsten Holmbo  cahj@tec.dk
     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Projektet fokuserer på SKP for lageroperatør / lager & transport på TEC.

Det lokale uddannelsesudvalg er involveret i projektet. Projektgruppen vil desuden udveksle tæt omkring tilsvarende tiltag med Københavns Tekniske Skole.
     

 Det opsøgende arbejde
Aug. 12: Projektet benytter sig af virksomhedsforlagt undervisning VFU som "brancheåbner". Lager- og transportbranchen er meget trængt, og det er yderst vanskeligt at opnå læreforhold i Københavnområdet. For at komme ind i nye virksomheder - eller virksomheder med dårlige lærlingeerfaringer - er der brug for VFU som værktøj. VFU-perioder over typisk 4-5 uger muliggør, at parterne kan "se hinanden an".

Indtil videre er det lykkedes at indgå 17 VFU-aftaler med 8 firmaer, som allerede nu har resulteret i 3 restlæreaftaler. Flere aftaler er på vej. Blandt virksomhederne er også firmaer, der har udvist et socialt ansvar, fx ved at tage en elev med fysisk handicap.
Grossisten Rias A/S henvendte sig selv, efter ad omveje at have hørt om projektet. På trods af tidligere dårlige erfaringer med lærlinge, ville man nu prøve at nærme sig et læreforhold igen via en afprøvende VFU-periode.
     

 Praktikforløb og kvalitetssikring
Projektet har udarbejdet et skemasæt til kvalitetssikring af praktikperioder i lagerstyrings virksomheder:
  • Skemaet indeholder uddannelsens praktikmål for 2. praktikperiode. Virksomheden krydser af på både hvor meget og på hvilket niveau eleven har udført opgaverne i virksomheden. 
  • Både virksomhed og elev besvarer "et smiley-spørgsmål" om deres tilfredshed med VFU-perioden.

Skemaet udfyldes manuelt, hvilket passer til processer af den slags i branchen. Praktikpladscentrets administrative medarbejder følger op kort tid inden VFU-perioden udløber og minder om udfyldelse af skemaet.

Download skemasæt, der består af:

     

 Elever
De SKP-ansvarlige forbereder eleverne på mangfoldig vis på praktikperioderne, velvidende at branchens virksomheder kan have forbehold over for "de nye unge". Firmaerne vil have lærlinge, der er motiverede, tager ansvar og har et stabilt fremmøde.

Periodevist kan der være SKP-elever, der ikke kan leve op til disse grundlæggende krav, der kommer fra branchen.
Skolen afholder diverse samtaler med de unge, for at videregive kravene, på både grundforløb og skoleperioder i hovedforløb. Bl.a. gennemgår man grundigt "adfærdsregler" sammen med eleverne, som forpligter sig skriftligt til at overholde reglerne om sikkerhed, rygning, rusmidler, fravær m.m.

SKP fungerer også som et vejledningsrum, hvilket dog kræver yderligere videreudvikling. EMMA-kriterierne er ikke tilstrækkelige for at afdække elevernes "erhvervsparathed".

Praktikpladscentret er opmærksom på problemstillingen. Skolen har iværksat gode praksisbaserede opgaver og praktikforløb, samt løbende opkvalificering af SKP-instruktørerne og deres indbyrdes erfaringsudveksling, som vigtige skridt på vejen til stærke SKP-elever.

Projektet vil afdække behov for nye tiltag til støtte af elever med mangler på erhvervsparathed.
     

 Presse
9. nov. 12, Information: "Ny aftale kan give flere praktikpladser"
Artiklen beskriver forskellige aspekter af regeringens praktikaftale ved hjælp af eksempler fra TEC´s uddannelse og skolepraktik til skiltetekniker.
Bl.a. med udtalelser fra projektleder Carsten Holmbo Jensen, uddannnelsesleder Per Bo Christiansen og flere elever.


27. aug. 12, Danmarks Radios P4 (København), nyheder kl. 17.00:
Interview med TEC´s SKP-leder Carsten Holmbo Jensen og flere SKP-elever om gode SKP-opgaver og fleksibilitet i skolepraktikken.
     

Elevvinkel