Fælles projekter forbinder praktikpladscentre og praktikvirksomheder
Det overordnede formål med et praktikpladscenter er at organisere elevernes uddannelser som samlede helheder og at sikre, at eleverne opnår de tilsigtede kompetencer.

Der kan være forskellige måder for skoler at opnå partnerskaber med virksomheder på. En særlig måde er at linke partnerne gennem fælles projekter.

Projekter i samarbejde mellem praktikpladscentre og virksomheder kan være en god ramme for elevernes faglige udfoldelse, virksomhedens engagement og muligvis også offentlighedens positive bevågenhed. Projekter giver også mulighed for at tænke flerfagligt, med inddragelse af elever fra forskellige uddannelser.

Praktikpladscentret og virksomheden er med til at beskrive mulighederne og rammerne. Opgaver for elever skal identificeres. Praktikpladscentret skal sikre både kvaliteten af elevens arbejde og arbejdets læringseffekt hos eleverne.

Projekterne kan foregå på non-profit området, med sociale eller almennyttige formål. Men projekterne kan også være kommercielle og fx drage nytte af virksomhedens hidtil uudnyttede kapacitet. Uanset hvilken model der benyttes, skal partnerne være opmærksomme på, at de konkurrenceretlige regler overholdes.

Projekters potentialer for praktikpladscentre skal kortlægges videst muligt i denne temagruppe.
     

 Projektbeskrivelser
Se i højre menu for denne temagruppes projekter og projektbeskrivelserne.

OBS - en detaljeret afklaring af juridiske forhold har gjort det nødvendigt at justere enkelte projekters konkrete tiltag. Vejledningsbrev fra MBU, se her. De enkelte projekter tager højde for de forhold, der er anført i vejledningen.
     

Fælles projekter