"Kvalitet i skolepraktikken gennem 2 indsatser"
Mercantec bygger i sit projekt videre på skolens igangværende kvalitetsaktivteter, der går på tværs af samtlige skolens SKP-ordninger. Her opererer man i videst mulige omfang med SKP-elevernes faglige opgaver som bidrag til non-profit aktiviteter, i tæt samarbejde med almennyttige organisationer og under godkendelse hos de lokale uddannelsesudvalg.

Indsats 1 - klyngepraktik
Den tværgående ordning "Minimerc" vil i løbet af projektet opnå følgende:
 • at gøre MiniMerc ansvarlig for elevens hele uddannelsesforløb
 • at dække behov for en meget klar og overskuelig struktur i uddannelsernes forløb
 • at inddrage flere SMV’er, som traditionelt ikke tager lærlinge, evt. på grund af stor specialisering
 • at straks-godkende i forhold til specifikke praktikmål (delgodkendelser)
 • at afsætte 30 elever gennem klyngeprojektet
Indsats 2 - VFU i udlandet
Som del af projektet vil Minimerc inddrage VFU i udlandet som et af elementerne af en klyngepraktik.

Mulige brancher er: Kleinsmede, byggetømrere, IT-supportere / datateknikere, automekanikere, butiksassistenter, kontorassistenter.
Mulige aftagerlande: Tyskland, Frankrig, Spanien, Baltikum.

Her sigter man imod at afsætte min. 10 elever i VFU-projektet. Eleverne skal opnå internationale og tværkulturelle kompetencer, med en faglig, social og personlig udvikling.


Download kort præsentation (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Morten Mehlsen  mome@mercantec.dk
     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Projektet omfatter samtlige skolens SKP-ordninger:
 • Smed
 • Personvognsmekaniker
 • Ernæringsassistent
 • Datatekniker og it-supporter
 • Tømrer
 • Kontor & detail
Styregruppen med medlemmer af skolens ledelse består af vicedirektør, leder for praktikpladskonsulenter, uddannelsesleder byg, projektleder samt projektkoordinator.

De lokale uddannelsesudvalg er tilknyttet projektet, og der afholdes et fælles møde til idégenerering og tilbagemelding på skolens første konkrete udspil d. 15. maj 12.
     

 Eksempel klyngeforløb
Minimerc har allerede i løbet af 2011-12 arbejdet aktivt med at sammensætte uddannelsesforløb for elever inden for datauddannelserne. Man kunne fortegne de første gode resultater.

Eksempel klyngeforløb med datateknikerelev, se grafik.
     

 Organisatorisk forankring af Minimerc
Mercantec har siden 2011 arbejdet intensivt med udvikling af den organisatoriske ramme for skolens praktikpladscenter Minimerc.

Man har beskrevet vision, mission, aktører og samarbejdspartnere, opgaver som SKP-ordningerne udfører, succeskriterier for Minimerc og forankring i skolens organisation.

De oplæringsansvarlige for hver SKP-ordning i hver deres "branchespor" referer hver til en fælles praktikpladscenterchef. Her ligger ansvaret for det "fælles spor":
 • Kvalitet
 • Salg & markedsføring
 • it
 • Bygninger & bygningsadministration
Download samlet præsentation (sept. 12).
     

 Kontakt til erhvervsliv og infomaterialer
April 12: Projektet er kommet godt fra start, under høj bevågenhed af en stærk skoleintern styregruppe.

Praktikpladskonsulenterne spiller en central rolle i den etablerende fase. Man har kontaktet virksomheder gennem et infobrev, og konsulenterne følger personligt op. Desuden benyttes Viborg Erhvervsråd som en kanal.

Download infobrev til virksomheder: Faktaark "Mercantec sætter fokus på nye veje til ekstra praktikpladser".
Virksomhederne melder tilbage ved hjælp af en "Interessetilkendegivelse".
     

 VFU i udlandet
Projektet afprøver VFU i udlandet under dispensation, idet elever normalt ikke kan komme i SKP efter en praktikperiode i udlandet. Finansieringen foregår via Leonardo-midler.

Det opsøgende arbejde

Medlem af styregruppen, uddannelsesleder Henning Thorsen, kontaktede i løbet af forår 2012 alle de samarbejdspartnere, skolen har i Ungarn, Tyskland, Frankrig, Spanien, Estland og Storbritannien. Lokale erhvervsskoler skulle benyttes som kanaler til de udenlandske virksomheder. Samarbejdspartnere, der viste interesse for at deltage i forsøgene, fik et besøg, hvor detaljerne blev aftalt. De relevante virksomheder blev besøgt for at bedømme deres faglige grundlag, for kvalitetssikre at praktikmålene kunne opfyldes.

Aftaler
Der er indgået aftaler om at sende lærlinge til Spanien og Tyskland.

3 tømrere og 2-3 smedelærlinge sendes til Mallorca, Spanien på VFU-ophold, i henholdsvis tømrerfirmaet Guixos Relag med base i Capdepera og i smedefirmaet Alfernox med base i Inca.
Opholdene finder sted i løbet af august – september 2012, da firmaerne i denne periode har ordre, hvis indhold og udføring matcher de danske SKP-lærlinges uddannelsesbehov. 

Der er yderligere indgået aftaler om at sende IT- og tømrerlærlinge til virksomheder i Tyskland, Hennef i Rhin-området ved Bonn/Køln. Denne udveksling sker i samarbejde med skolens mangeårige samarbejdspartner Carl Reuther Berufskolleg, som tager sig af det praktiske med indkvartering og opsyn. Også i Hennef har relevante virksomheder været besøgt af Mercantec´s lærere for at sikre kvaliteten i VFU´en. Det gælder 5 SKP-lærlinge, og der er truffet aftale med det nødvendige antal firmaer om dette. I Hennef-området er der reelt en del flere firmaer, der har udtrykt ønske om at deltage i projektet, da de danske lærlinge har et godt ry i området efter flere års Leonardo-projekter.

     

 Presse
26. jan. 13, Viborg Stifts Folkeblad "Skolepraktik fungerer ikke" ...
... med mindre erhvervsskolerne får skabt et stærkt virksomhedsnetværk for de elever, der er i skolepraktik. Mercantec beretter om sin løsningsmodel.


Pressemeddelelse, nov. 12: "De bygger Mallorca"
Om projektets positive erfaringer med klyngepraktik, hvor udlandsophold indgår.
14. dec. 12, Viborg Stifts Folkeblad "Mercantec satser på den sunde fornuft"
Omhandler Mercantecs målrettede arbejde med klyngepraktik såvel som non-profit opgaver i lokalsamfundet.28. n
ov. 12, TV Midt-Vest "Tømrere deles om lærlinge"

Tømrermester, lærling og Viborg Erhvervsråd fortæller, hvordan Mercantecs velfungerende koncept om delaftaler for tømrerlærlinge fungerer i praksis - inkl. et øget antal praktikaftaler!


09. nov. 12, Viborg Stifts Folkeblad: "Unge får sikkerhed for uddannelse"
Merecantec-direktør Kirsten Holmgaard er begejstret for praktikgaranti og en uddannelse med høj kvalitet for unge under erhvervsuddannelse.
 

Okt. 12, HK: "Skal vi ikke deles om en praktikant?"
Mercantecs uddannelseschef John Hansen beskriver den nye klyngepraktikmodel, med erfaringer fra tekniske uddannelser og muligheder for den merkantile sektor.
     

Fælles projekter