"Praktikkobling Viden Djurs"
Projektet sigter imod
  • at etablere en fælles drift af virksomhed i samarbejde imellem smedeelever og handelsskoleelever
  • at udvikle et produktkatalog for SKP-virksomheden
  • at udvikle uddannelsesmateriale og uddanne SKP-instruktørerne
  • at etablere og sikre drift af et virksomhedsnetværk, i samarbejde med Rotary
  • at udarbejde en plan for længere sekvenser, sammensat af korte praktikophold
  • at udarbejde en kompetencedatabase for hhv. virksomheder og elever
Download kort projektpræsentation (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Tove Ingerslev  ti@videndjurs.dk
     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Projektet involverer handels-, kontor- og detailelever fra handelsskoleafdelingen, samt smedeuddannelsen fra teknisk skole afdelingen. Desuden inddrages Viden Djurs’ iværksættermiljø: 3D, web design, games.

De lokale uddannelsesudvalg er tilknyttet.
Rotary indgår i projektet som en kanal til det lokale erhvervsliv.
     

 Rammer omkring Koptik
Fysiske rammer
Vi har den 1. juni 2012 overtaget en skøn ejendom i Grenå centrum, som nu huser handel-, kontor- & detailelever samt et værksted til smedeeleverne, som allerede er i fuld gang med produktionen.
Begivenheden blev fejret med et åbent-hus-arrangement for Viden Djurs medarbejdere og et informationsmøde for kommende elever/medarbejdere.

Skitse over praktikcentret uploades i løbet af sept. 12.

Organisatoriske rammer

Praktikcentret Koptik består af SKP for smede og for merkantile elever (detail- og kontoruddannelser). Praktikcentret refererer til et ledelsesteam, bestående af de to uddannelsesledere. Beslutninger træffes i fællesskab som konsensus.

Den daglige drift foretages af en merkantil instruktør og en instruktør for smedene.
 
De nyligt startede merkantile elever vil stå for elevadministration og den administrative håndtering af smedeelevernes arbejdsopgaver. Smedeeleverne udfører mindre opgaver for skolen og for almennyttige institutioner. Desuden løses kommercielle opgaver af mindre karakter, efter løbende aftaler med det faglige udvalg. Opgaverne ligger inden for et område, hvor kommercielle virksomheder ikke bruger deres ressourcer.

Idéudvikling og realisering
Uddannelsesleder Eva Bæk Pedersen beretter om, hvordan centeridéen opstod, om skolens prioriteringer, inddragelse af netværk og endelig søgning efter velegnede lokaliteter.

Download beretning.
     

 Det opsøgende arbejde
Praktikcentret har indledt et tæt samarbejde med Rotary Grenaa og Rotary Midtdjurs. Samarbejdet står for en troværdig og effektiv kanal til mulige praktikvirksomheder. Rotary er et virksomhedsnetværk med velrenommerede forretningsdrivende, der bl.a. yder en frivillig indsats for sociale og velgørende formål.

Rotarymedlemmerne bidrager til at distribuere praktikcentrets infomaterialer og invitationer til aktiviteter.

Mere om metode og effekten af samarbejdet i løbet af efterår 2012.
     

 Infomaterialer & presse
4.-10. dec. 12, Djursland Posten "Grenaas unge imponerede Thorning"
Statsministeren lagde sit besøg forbi Viden Djurs´ praktikcenter under sin rundtur på skolen.

10. dec. 12, Grenaa Bladet "Uddannelse er sikret selv uden praktikplads"
Om Viden Djurs´ praktikcenter ´Prakikkoblingen´ med smede- og kontorelever. Praktikcentrets mission og opgaver styrkes af samarbejdet med Rotary.

Pressemeddelelse Viden Djurs, 26. nov. 12: "Praktikkoblingen sikrer alle lærepladser"
Om åbningen af det nye tværfaglige praktikcenter og samarbejdet med de lokale Rotary-klubber.Projektets invitation til den officielle åbning af praktikcentret "Praktikkoblingen" d. 21. nov. 2012. Folketingmedlem Anne-Mette Winther Christiansen "klipper snoren" til centret, der reelt er i funktion siden juni 2012.
Infofolderen "Et tilbud til din virksomhed" slår på, at det er "nemt og sikkert" at tage en elev i praktik, da praktikpladscentret ´Praktikkoblingen´ har det overordnede uddannelsesansvar.


Folderen "Til dig om skolepraktik" informerer eleverne om arbejdet på den skoledrevne SKP-virksomhed og praktikpladssøgning:
"Med praktikkoblingen er du sikret muligheden for at få dit svendebrev på et højt fagligt niveau, men der er hele vejen igennem et fokus på at få fundet en læreplads, så du kan færdiggøre din uddannelse i en ordinær virksomhed."

     

Fælles projekter