Praktikpladscentre med geografisk distance
Det overordnede formål med et praktikpladscenter er at organisere elevernes uddannelser som samlede helheder og at sikre, at eleverne opnår de tilsigtede kompetencer.

Denne opgave bliver endnu mere vanskelig, når et praktikpladscenter er ansvarlig for uddannelser, der foregår over et større geografisk område. Det drejer sig typisk om uddannelser, hvor skolen er landsskole, dækker hele fastlandet og/eller flere øer eller står for virksomhedsforlagt undervisning i udlandet.

Nogle praktikfaciliteter er bundet til helt bestemte udbydere, fx skovejere eller dyreparker. Andre praktikfaciliteter er ikke stedsafhængige, men kan være så kostbare, at det er umuligt for skolen at anskaffe dem til skolebaseret SKP.

Temagruppen vil forholde sig til følgende spørgsmål og fælles konditioner, der gælder for praktikpladscentre, som opererer på distance:
  • Hvordan engagerer man partnere i lokalområderne på afstand?
  • Hvordan kvalitetssikres oplæringen på afstand?
  • Hvordan overkommes potentielle vanskeligheder eller uoverensstemmelser på afstand?
  • Hvordan bevæges eleverne til at flytte til forskellige praktiksteder i løbet af en uddannelse?
     

 Projektbeskrivelser
Se i højre menu for denne temagruppes projekter og projektbeskrivelserne.

OBS - en detaljeret afklaring af juridiske forhold har gjort det nødvendigt at justere enkelte projekters konkrete tiltag. Vejledningsbrev fra MBU, se her. De enkelte projekter tager højde for de forhold, der er anført i vejledningen.
     

Geografisk distance