"Skolepraktik i virksomhedsnære miljøer"
Projektet fokuserer på fire elementer, der tilsammen sikrer projektets formål:
 1. Styrke instruktørernes kompetencer mht. regler, pædagogisk tilrettelæggelse og individuel støtte til skolepraktikeleverne
 2. Faglig og pædagogisk tilrettelæggelse af oplæringen, så det sikres, at alle kompetencemål dækkes og således, at der sker en hensigtsmæssig progression
 3. Etablering af samarbejder med private og offentlige skovejere med udgangspunkt i lokale praktikpladscentre. Samarbejdet vil vedrøre praksisnære undervisningsforløb, virksomhedsforlagt undervisning, løsning af konkrete skov- og naturopgaver, for at eleverne opnår kompetencemålene
 4. Information om Skovskolens udbud af skolepraktik til grundforløbsskoler og andre interessenter.

I løbet af projektet vil man
 • gennemføre et kursus for SKP-instruktører
 • definere arbejdsopgaver som dækker alle praktikmål
 • foretage registrering af effekter i Elevplan
 • udarbejde en informationsfolder
Download kort præsentation (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Michael Lund  milu@life.ku.dk
     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Projektet inddrager SKP-elever under uddannelse til skov- og naturtekniker.

Skolen samarbejder med Erhvervsskolerne Aars og Herningsholm.
Alle tre skoler har deres lokale uddannelsesudvalg involveret.
     

 Skolepraktikkens praksis
Skovdrift er en branche under udvikling. De traditionelle arbejdstunge skovhugstopgaver overtages mere og mere af store kraftige maskiner. Til gengæld kommer flere nye opgavetyper til, fx inden for risikovurdering af træer, rekreation, turisme og oplysningsarbejde. Eleverne skal stadig have det klassiske faglige grundlag, men det er vanskeligt at finde ordinære praktikpladser.

Skovskolen har indtil videre præsteret et stabilt, men begrænset antal praktiksteder. Der er løbende behov for at supplere med oplæring i SKP under høj faglig kvalitet.

Den SKP-ansvarlige organiserer meningsfulde og udfordrende opgaver i skolens naturområder. Opgaverne instrueres af SKP-instruktører, der samtidigt kan være faglærere. Som supplement trækker man opgaveafhængigt på faglærte skovløbere, som fx fra Naturstyrelsen.

Samme princip anvendes i Skovskolens lokale afdelinger på Falster, Djursland, ved Kolding og på Bornholm. Her ligger store skov- og naturarealer, hvor SKP kan tilbydes til elever uden ordinær praktikaftale.
Eksempel på SKP-opgave, se "Danmarks bedste praktiksted".

     

 Kvalificeringsforløb for instruktører
Skovskolen har brug for at sikre en énsartet høj kvalitet i SKP-oplæringen, uanset hvor i landet denne finder sted. Derfor udvikles et kursusforløb for SKP-instruktører og eksterne oplærere. Kurset udarbejdes og gennemføres i samspil med projektets partnerskole Herningsholm, der har tilsvarende udfordringer inden for andre uddannelser.

Indtil videre har man udpeget de mest påtrængende udfordringer for instruktører / oplærere:
 • Arbejdslederrollen
 • De administrative opgaver i forbindelse med SKP (fx brug af Elevplan, økonomistyring, m.m.)
 • Tilrettelægning af kontinuerlige arbejds- og læreprocesser, på trods af et løbende og næsten uforudsigeligt optag af elever

Rammerne for skolens disponering er til dels sat af Arbejdstilsynet, der af sikkerhedsårsager begrænser antal elever pr. instruktør til 8 elever.

Tilsigtet gennemførelse som et 12-12 forløb: August 2012.


     

 Informationsmaterialer
Download Skovskolens "Håndbog for skolepraktikanter 2012" (7 MB).
 
A5-håndbogen indeholder udførlige forklaringer af elevens rettigheder og pligter i SKP, samt faglige muligheder.
     

Geografisk distance