Praktikpladscentre i udkantsområder
Det overordnede formål med et praktikpladscenter er at organisere elevernes uddannelser som samlede helheder og at sikre, at eleverne opnår de tilsigtede kompetencer.

Praktikpladscentre i udkantsområder kan fungere under meget anderledes omstændigheder end de mere centralt beliggende praktikpladscentre, hvor man ofte har en tæt koncentration af store og små virksomheder, et stort flow af unge og rimelige transportfaciliteter.
Relativt små SKP-kvoter kan desuden betyde en problematik især for skoler i udkantsområder.

Et praktikpladscenter skal blive et aktiv sit lokalområde og bidrage til, at det bliver ved med at være muligt at gennemføre en erhvervsuddannelse også i et udkantsområde. Det forudsætter et engageret erhvervsliv. Til gengæld skal en høj kvalitet i uddannelserne danne et grundlag for at fastholde dygtig faglært arbejdskraft i området og dermed kunne forsyne brancherne bedst muligt.

Denne temagruppe vil aktivt og bevidst inddrage:
  • de konditioner, som spiller ind fra den lokale erhvervsstruktur
  • de rammer, som eleverne har i udkantsområder
  • de organisatoriske betingelser, som skoler i udkantsområder er nødt til at organisere SKP under.
Sammenlagt vil temagruppen afdække, hvordan lokale betingelser i udkantsområder får indflydelse på en optimal drift af et praktikpaldscenter.
     

 Projektbeskrivelser
Se i højre menu for denne temagruppes projekter og projektbeskrivelserne.

OBS - en detaljeret afklaring af juridiske forhold har gjort det nødvendigt at justere enkelte projekters konkrete tiltag. Vejledningsbrev fra MBU, se her. De enkelte projekter tager højde for de forhold, der er anført i vejledningen.
     

Udkantsområder