Praktikpladscenter med virksomhedsklynger
Det overordnede formål med et praktikpladscenter er at organisere elevernes uddannelser som samlede helheder og at sikre, at eleverne opnår de tilsigtede kompetencer.

Det kan foregå ved at skolen organiserer en kombination af forskellige typer aftaler med virksomheder i forlængelse af hinanden, suppleret med ophold i skolebaseret SKP, om nødvendigt.

For en optimal sammenhæng mellem de enkelte kortere- eller længerevarende praktikperioder, skal de enkelte virksomheders uddannelsesfaciliteter og -kompetencer kunne passe sammen som tandhjul. Optimalt matcher de enkelte praktikperioder praktikmålene og niveauet hos den enkelte elev.

Erhvervsskolen kan operere med en database over potentielle virksomheder. Der kan være kriterier som følgende:
  • De enkelte virksomheder kan være fagligt så speciliserede, at de kun matcher udvalgte praktikmål
  • De enkelte virksomheder har tidsmæssige begrænsninger og derfor kun mulighed for kortere aftaler eller aftaler i bestemte perioder
  • (Nye) uddannelsesvirksomheder, der har brug for et udvekslingsforum med andre virksomheder

Det væsentlige er, at skolen trækker på virksomhedsklyngen og designer et fagligt sammenhængende, individuelt uddannelsesforløb, der kan gennemføres realistisk og under den gældende lovgivning.

Skolen har herved det organisatoriske ansvar og støtter virksomhederne i de administrative procedurer. Skolens arbejde kan yderligere blive professionaliseret ved at tilknytte andre interessenter, såsom branche- og interesseforeninger eller offentlige lokale/regionale fora.

I kraft af at arbejde med praktikpladscentre i forskellige størrelser og beliggenheder, vil denne temagruppe kortlægge muligheder og forhindringer i deres arbejde med de lokale vilkår.

     

 Projektbeskrivelser
Se i højre menu for denne temagruppes projekter og projektbeskrivelserne.

OBS - en detaljeret afklaring af juridiske forhold har gjort det nødvendigt at justere enkelte projekters konkrete tiltag. Vejledningsbrev fra MBU, se her. De enkelte projekter tager højde for de forhold, der er anført i vejledningen.
     

Virksomhedsklynger