"Virksomhedsklynger i bygge- og anlægsbranchen"
Projektet vil bevirke, at skolen løfter uddannelsesansvaret, og sigter imod:
  • at etablere en klynge af virksomheder
  • at fastlægge rammerne for samarbejdet mellem praktikcentret og virksomhedsklyngen
  • at fastlægge hvilke krav der stilles til virksomhederne
  • at koordinere praktik i de forskellige virksomheder i klyngen
I løbet af projektet skal afprøves, i hvilket omfang SKP-elever i samarbejde med klyngen af virksomheder og de lokale uddannelsesudvalg kan udføre opgaver som ellers ikke ville blive udført.

90 % SKP-eleverne skal være i virksomhedspraktik i praktikperioderne. Der skal måles på den ønskede stigning af tilfredsheden blandt projektets SKP-elever i projektperioden.
Eksisterende informationsfoldere og kontraktformer med virksomheder vil blive suppleret med informationsmaterialer til erhvervsskoler, organisationer mv. om dannelse af virksomhedsklynger i bygge- og anlægsbranchen.
Til skolens eksisterende informationsfolder til elever og forældre skal der evt. tilføjes en video, som illustrerer, hvad det vil sige at være i skolepraktik på EUC Vest i Esbjerg.

Efter projektperioden skal virksomhedsklynge-modellen implementeres på de andre uddannelser på skolen. Krav: LUU skal bakke op omkring modellen!

Download kort præsentation (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Anette Fuglkjær afk@eucvest.dk
     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Følgende uddannelser er involveret i projektet:
  • Maler
  • Tømrer
  • Murer

Fra hver uddannelse deltager repræsentanter fra de respektive lokale uddannelsesudvalg.

     

 Sådan fungerer Pratikcentret
EUC Vest har løbende mellem 30-70 SKP-elever, fordelt over en række uddannelser.

Praktikcentret er et organisatorisk forankret kontor, der ligger under afdelingen salg & marketing. Praktikcentret består af to praktikpladskonsulenter og en administrativ medarbejder. Konsulenterne fungerer som SKP-elevvejledere og som praktikpladskonsulenter.
Download skolens infobrochure til virksomheder om SKP og Praktikcentret (pdf, 3 MB).

Et typisk forløb
Allerede på grundforløbet og i karensperioden informeres eleverne grundigt om SKP og krav i samme. Download infobrochure til elever og forældre.

SKP-eleven starter efter karensperioden i SKP med et intensivt forløb på en uge. Her afklares systematisk elevernes kompetencer, og eleverne vejledes individuelt i praktikpladssøgning.
Det første mål for eleverne er selv at opnå korte VFU-aftaler med 1-2 ugers varighed.
Hvis eleven derpå ikke opnår delaftale, kort aftale eller restlæreaftale (hvilket 55% af eleverne gør), iværksættes et nyt VFU-forløb.
Det er først og fremmest elevernes ansvar og indsats der skaffer VFU-aftaler, også i nye, endnu ikke godkendte virksomheder. Først når eleverne efter gentagne anstrengelser ikke opnår VFU-aftaler, hjælper konsulenterne med deres netværk.

Der foretages ingen faglig oplæring i skolebaseret SKP. Al faglig undervisning foregår i form af korte VFU-forløb, lige så længe indtil eleven har opnået en eller anden form for ordinær aftale.

For nogle fags vedkommende viser erfaringerne, at eleverne har nemmere ved at finde en ordinær aftale efter gennemførelse af H1. Derfor sørger konsulenterne for en hurtig opstart af hovedforløb (H1) så vidt muligt i byggefagene, lager, mekaniker og smede.

Kvalitetssikring
Praktikcentret registrerer virksomhedernes "spidskompetencer" mhp. de forskellige aftaleformer i skolens virksomhedsdatabase. De VFU-virksomheder, som er udvalgt af konsulenterne, er visiteret til at have en vis "rummelighed" af hensyn til SKP-elevernes forudsætninger.

Elevernes logbøger benyttes til afvinkling af praktikmål og dokumentation i forhold til hovedforløbet.
Her er bl.a. byggefagenes uddannelsesbøger velegnede, hvorimod man er nødt til at konkretisere praktikmålbeskrivelserne fra de industrielle fag. Elevens faglige udvikling noteres i Elevplan.

VFU-forløb sikres gennem konsulentkontakt og grundig virksomhedsinformation, bl.a. om at elever ikke må producere i VFU.
     

 Virksomhedsklynger
April 2012: Det næste skridt i Praktikcentret er at organisere virksomhederne i klynger. Til dette formål er byggeuddannelsernes udvalg gået foran og har netop engageret virksomheder.

Den 20. juni afholdes et arbejdsseminar for de involverede virksomheder, under deltagelse af faglærere og repræsentanter fra LUU. På seminaret skal opgaven konkretiseres, idet man i mindre faglige grupper vil arbejde med de vigtige spørgsmål:
  • Hvordan siker vi, at eleverne opnår deres praktikmål?
  • Hvilke krav har virksomhederne til skolen?
I slutningen af seminaret får virksomhederne overrakt et certifikat, der beskriver virksomhedens status. Download her.
     

 Implementering
Praktikcentret er organisatorisk forankret og vil fortsætte efter projektets afslutning.

Praktikcentret er præsenteret overfor skolens betyrelse, hos medarbejderne og Dansk Byggeri. Det er byggeområdet, man er startet på, og nu udvider man løbende til de andre uddannelsesområder.
     

 Presse
2. aug. 12: Pressemeddelse fra EUC Vest "Lokale håndværkere går til kamp for lærlinge"
13 virksomheder inden for bygge og anlæg har hurtigt sagt ja til at være del af en klynge. Virksomhedernes motivation er at sikre fagenes kvalitet.

28. feb. 12: "Flere lærepladser i Esbjerg", indslag i TV Syd:
Elever, virksomheder og EUC Vest´s direktør om skolens nye m
åde at organisere praktikforløb på: "Praktikcentret" hjælper med at samle forskellige korterevarende aftaler til et samlet forløb for eleven.

Det er ikke nævnt i indslaget, at det er skolens SKP-ordning, der står bag succesen. Eleverne vejledes intensivt omkring praktikpladssøgning og kommer i korte VFU-forløb, indtil det er lykkedes at få en kort aftale, en delaftale eller et restlæreforhold.
     

Virksomhedsklynger