”Virksomhedspartnere i skolepraktikken”
Projektet bygger på erfaringerne gennem de sidste år 5 år. Københavns Tekniske Skole har inden for træfagenes byggeuddannelse oplevet et tab af ca. 700 ordinære praktikpladser, med vedvarende ca. 100 elever i skolepraktik. Til gengæld kunne man fortegne en eksplosion i antallet af korte aftaler.

Projektet sigter imod
 • at udvikle en ny praksis med KTS som uddannelsesplanlægger
 • at identificere og beskrive korterevarende læringsforløb
 • at etablere et virksomhedsnetværk af 50-60 nye og kendte partnere
 • at udvikle en ny opsøgende og kontinuerlig support til nye virksomhedspartnere
 • at opnå 90 nye individuelt aftalte læringsforløb i skolepraktikken
Hertil skal der sammenkædes forskellige elementer i elevernes uddannelsesforløb (se grafik):

Projektet vil udveksle om metoder og erfaringer med andre skoler og især inddrage TEC som sparringspartner. En kvalitativ analyse vil belyse effekten hos elever, virksomheder og medarbejdere. Resultater og anbefalinger vil blive fremlagt på diverse fælles seminarer. 
Endelig vil anbefalingerne blive implementeret i KTS´ øvrige SKP-ordninger.

Download kort præsentation (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Tøger Kyvsgaard tky@kts.dk
     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Projektet arbejder på skolens 3 afdelinger med træfagenes byggeuddannelse. Det lokale uddannelsesudvalg er i denne sammenhæng en tæt samarbejdspartner.

I løbet af projektet foregår en tæt sparring med TEC.
Projektet forventer at etablere et netværk på sektoren med ca. 50-60 virksomheder, hvoraf mindst en tredjedel ikke tidligere har haft elever.
     

 Praktikmål som moduler
Projektet har taget udgangspunkt i tømreruddannelsens logbog fra det faglige udvalg. Uddannelseslederne på skolens 3 tømrerafdelinger har inddelt praktikmålene i 6 moduler:
 • Tag
 • Døre og vinduer
 • Montagearbejde
 • Gips og lofter
 • Facader
 • Gulv

Modulerne kan hver for sig tilordnes virksomheder, der har særlig ekspertise inden for de enkelte faglige moduler og kan dermed tilbyde praktikoplæring på et afgrænset område.

Modulerne står i en ikke-prioriteret rækkefølge. Eleverne kan gentage de enkelte moduler i forskellige virksomheder, hvilket så typisk vil foregå på et kompetencemæssigt højere niveau end sidste gang.

SKP træder til, når der enten ikke står en virksomhed til rådighed eller eleven mangler at opfylde et eller flere praktikmål. Skolen vil på sigt kunne tilbyde eleverne opgaver af særlig karaktér, som virksomhederne typisk ikke har i deres opgaveportefølje.

     

 Opsøgende arbejde i virksomheder
KTS´ tre tømrerafdelinger opererer med hver deres egen SKP-afdeling. De tre uddannelsesledere arbejder tæt sammen omkring projektet og udveksler erfaringer om de forskellige konditioner i hver deres geografiske område.

Der er udpeget en instruktør med branchekendskab fra hver afdeling, som foretager opsøgende arbejde i virksomheder. Instruktørerne trækker i denne sammenhæng på skolens Virksomhedscenter, som foretager det almene opsøgende arbejde.

De første tilbagemeldinger fra branchen er positive. Bl.a. har Sjællands "bedste praktikvirksomhed" GoodmanService tilkendegivet, at princippet om skolens organisation af en række korterevarende aftaler for eleven giver god mening.

Folderen "Få en tømrerlærling til netop dit behov" understøtter instruktørernes henvendelser til virksomhederne.
     

 Informationsmaterialer
KTS har udarbejdet infofolderen "Få en tømrerlærling til netop dit behov" til brug ved henvendelse til virksomheder.

Virksomhederne kan vælge at tilbyde oplæring inden for 6 faglige moduler.

     

Virksomhedsklynger