"Virksomhedsklynger og ambassadører i koordineret SKP"
Projektet arbejder henimod:
  • at etablere virksomhedsklynger
  • at opbygge et korps af praktikambassadører
  • at fungere som et koordinerende praktikpladscenter
Virksomhedsklyngerne vil bestå af 2-3 virksomheder. Her vil man arbejde med endnu ikke-godkendte virksomheder i forhold til at opnå korte praktikforløb, samt VFU i forhold til at indgå ordinære uddannelsesaftaler (delaftaler, deleaftaler, restaftaler).

Korpset af praktikambassadører vil bestå af seniorer og ansatte fra virksomheder. Ambassadørerne forventes at være behjælpsomme med at skaffe kontakter til nye virksomheder, holde kontakt til eleverne og agere som rRollemodeller for branchen og eleverne.

I projektet vil man som et koordinerende praktikpladscenter koordinere de enkelte forløb til et samlet uddannelsesforløb.

I løbet af projektet vil man gennemføre elektroniske tilfredshedsmålinger blandt skolepraktikanterne, for at konstatere, om SKP´ens attraktivitet er blevet forøget. Kvaliteten skal belyses via kvalitative undersøgelser i virksomheder og blandt eleverne.
Desuden skal der måles på antal opnåede ordinær uddannelsesaftaler, delaftaler, restlæreaftaler, såvel som virksomhedsforlagt undervisning.

Projektledelsen er opmærksom på tidspresset i projektet, samt truende tab af ordinære praktiksteder og den opgave, der ligger i at fastholde positive resultater efter projektets afslutning.

Download kort præsentation (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Finn Grønbæk  fgje@sceu.dk
     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Projektet vil arbejde med kvalitetsudvikling af skolepraktikken inden for uddannelserne smed, industritekniker og personvognsmekaniker.

For alle tre uddannelser er de lokale uddannelsesudvalg involveret.
     

 Presse
"Selandia opretter skolepraktikcenter", Sjællandske, 3. aug. 2012
Artiklen omhandler Selandia som en koordinerende enhed mellem elever, virksomheder og branchernes faglige organisationer. Selandia danner virksomhedsklynger og bruger en række ambassadører uden for skolen i denne sammenhæng.
     

Virksomhedsklynger