"Praktikcenter-Tradium"
Tradium udbygger i løbet af projektet det skoleinterne samarbejde på tværs af merkantile og tekniske uddannelsesområder i form af "Praktikcenter-Tradium".

Projektet sigter imod at udbygge sammenhængen mellem de enkelte uddannelsesområder i tæt samarbejde med lokale virksomheder, for at sikre praksisnærhed og troværdighed i faglighederne. De lokale uddannelsesudvalg vil indgå i etablering af virksomhedsklynger.

Nærheden mellem den merkantile og den tekniske del vil fremme innovative processer. Derudover vil den merkantile del servicere den tekniske del med administration, markedsføring, økonomistyring, fakturering m.m.

For sikre SKP-elevernes praktikmål, vil projektaktørerne benytte sig af digital portfolio på skole såvel som i VFU / praktikperioder. Der skal udvikles en systematik der sikrer elevernes progression i uddannelsesforløbet, med Praktikcentret som en central rolle i arbejdsopgavers placering, dokumentation på performance, og overblik over elevens  praktikmål.

Projektet anvender følgende metoder:
 • Det eksisterende SIMU-konceptet for 4 etablerede merkantile virksomheder suppleres  med at klargøre til servicering og sparring med den tekniske del, samt den internationale dimension.
 • De tekniske uddannelser vil under virksomhedslignende forhold udføre arbejdsopgaver for private og offentlige organisationer.
 • Der skal etableres særskilte SKP-miljøer i virksomheder med specialkompetencer. Der skal investeres i tidstro og indbydende SKP-miljøer.
 • Praktikforløbene vil fylde betydeligt mere for skolens ordinære såvel som SKP-baserede praktikforløb.
 • Et højt fokus på en professionalisering af SKP-aktiviteterne, igennem motiverede og kvalificeredemedarbejdere som SKP-instruktører.
Download kort præsentation (13.03.12)
Download projektbeskrivelse (feb. 12)

Kontakt: Projektleder Ulrik Husum ulh@tradium.dk
     

 Uddannelser og samarbejdspartnere
Projektet retter sig mod følgende uddannelser på Tradium:
 • Murer
 • Tømrer
 • Maler
 • Intern og ekstern transport
 • Smed
 • Krop og stil
 • Teknisk design
 • Kontor og detail
Tradium samarbejder i dette projekt med Professionshøjskolen Metropol (NCE), lokale virksomheder og de respektive lokale uddannelsesudvalg.
     

 Samspil HS / TS
Der er iværksat et samspil mellem merkantil og teknisk SKP.
Som et langsigtet perspektiv arbejder skolens ledelse hen imod en fælles lokation for samtlige SKP-ordninger. Download skitse over bygningskompleks.

De forskellige SKP-ordninger refererer til hver deres uddannelsesleder. I den indledende fase afdækkes gensidige forventninger, barrierer og traditioner for arbejdsprocesser. Herefter stiler man imod et konstruktivt samarbejde omkring nye fælles procedurer og gensidig faglig brug af hinanden.


Den merkantile SIMU-skolepraktik for kontorelever vil levere administrativ assistance. Det vil give meningsfulde praksisopgaver for de ca. 50 kontorelever, som Praktikcentret i gennemsnit har i SKP.

Aug. 12: Denne opgave klargøres der p.t. til i form af systemetablering. Fx har man anskaffet en tillægslicens til et lagerstyringssystem og bogholderi, da den administrative drift af et praktikcenter går hinsides licenser til undervisningsbrug.
Merkantil SKP med 4 SIMU-virksomheder
     

 Klyngedannelse og det opsøgende arbejde
Aug. 12: P.t. arbejder de tekniske uddannelser på etablering af regnearksoversigter for praktikmål, hhv. klyngedannelser. Dernæst inviteres de virksomheder der kan komme i spil til en uddybende drøftelse, efterfulgt af kortlægning af forløb inden for de forskellige brancher. Denne fremgangsmåde er især påtænkt for de tekniske uddannelser.

Som ressourcer er der afsat 2 nyansatte medarbejdere til det opsøgende arbejde.
     

 Skolepraktik i udlandet
Via Leonardo-midler kan Tradium sende elever til udlandet i skolepraktikperioder som VFU. Følgende aftaler er indgået for efterår 2012:
 • 2 merkantile elever med specialet spedition: Antwerpen, Belgien. Tradium samarbejder med både en skole og en praktikvirksomhed.
 • Island og Finland (beskrivelser følger)

Udlandsperioderne kvalitetssikres, ved at Tradium har en dialog om praktikmål, anvender evalueringer og foretager personlig godkendelse. En procedurebeskrivelse er på vej i løbet af efterår 2012.

Udstationeringerne indebærer en udveksling, idet Tradium også modtager elever fra udlandet.

     

Virksomhedsklynger