Resultatboks for ´Kvalitet i skolepraktikken´
Denne resultatboks indeholder de faglige resultater fra ´Kvalitetsudvikling af skolepraktikke´, 2011-2012. Resultaterne er sammensat tematisk på tværs af enkeltprojekterne, med seneste bidrag pr. 31. dec. 2012.

Resultaterne består af en lang række værktøjer: Nye metoder ogprocedurer, modeller, opgavesamlinger, kompetenceprofiler, skabeloner oghåndbøger. Desuden er resultaterne bidrag til videreudvikling afsystemer som Elevplan og de faglige udvalgs praktikmålsbeskrivelser.

Oplysninger på www.skolepraktik.dk er udarbejdet af de respektiveskoler, der har deltaget i de enkelte forsøg. Oplysningerne er ikkekontrolleret eller godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning. Deter således den enkelte skole, som har udarbejdet de enkelteinformationer, som er ansvarlig for indholdet, herunder detsoverholdelse af gældende lovgivning.

De brugergenererede resultater er dog blevet kvalificeret gennem løbendedialog projekterne imellem samt gennem evalueringsprocesser.

Resultatboksen ledsages af en folder, der kort illustrerer resultaterne.
Download folderen her (pdf, 3,5 MB).

De samlede effekter fra aktiviteterne i programmet ´Kvalitetsudviklingaf skolepraktikken´ er blevet målt løbende i perioden 2011-12. Evalueringsrapporten er frit tilgængelig pr. 18. marts 13 og viser, at forsøgene har styrket skolepraktik. Læs mere og download her.