Her findes eksempler på erhvervsskolernes egne informationsmaterialer om skolepraktik hhv. praktikpladscentre, fremstillet i programperioden 2011-2012. Materialerne er rettet mod virksomheder, elever, brancheorganisationer, m.fl.

Udvalget er kun et udpluk af de mange gode materialer.
     

  
     

 Skolernes infomaterialer
 • 15. marts 13, youtube "Caféen i Folkestedet"
  Aarhus Techs praktikcenter for cater- og kokkelever har fået fremstillet en flot video om driften og oplæring i caféen i frivillighuset Folkestedet. Videoen retter sig mod fremtidige elever og andre interesserede. • Informations-/imagefolder (dec. 2012) til elever om mulighed for at benytte sig af skolepraktik. Henvender sig til de SKP-berettigede uddannelser på Tech College Aalborg. Med elevportrætter og citater.


      

 • Nov. 12: "Lærlinge? - Nye muligheder med praktikcenter"
  Uddannelsescenter Holstebro har netop udgivet en brochure til virksomheder. Her illustreres virksomheders muligheder for at indgå i klyngepraktikforløb inden for lager/logistik, gastronom/cater, ernæringsassistent, slagter, mekaniker, tømrer og maler.
  Med eksempel fra lageroperatør uddannelsen!

 • Branding af SKP ved hjælp af elevportrætter, Silkeborg TS (okt. 12). Illustrerer overfor nye elever, at man kan få en god uddannelse og en god oplevelse ved at tage en del af sin uddannelse i SKP. Eksempel vognmaler SKP-elev med "YES-fornemmelse" efter en fuldført opgave. Elevportrætter fra skolens øvrige uddannelser er på vej.

   

      

 • Infofolderen "Et tilbud til din virksomhed" (aug. 12), Viden Djurs,  slår på, at det er "nemt og sikkert" at tage en elev i praktik, da praktikpladscentret ´Praktikkoblingen´ har det overordnede uddannelsesansvar.
"Til dig om skolepraktik" (aug. 12) informerer eleverne om arbejdet på den skoledrevne SKP-virksomhed, om praktikpladssøgning, forskellige praktikmuligheder og om EMMA. • Virksomhedsinformation "Nye muligheder med klyngemodellen", fra Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern og UC Holstebro, aug. 12: En illustration af samspil mellem klyngevirksomheder om en elevs uddannelse.
 • Elevinformation "Skolepraktik smed og klejnsmed", aug. 12, med forklaringer om skolepraktik og praktik i klyngemodellen.

    

 • Videopræsentation af skolepraktik på Silkeborg Handelsskole, aug. 2012: Information om rammer for skolepraktik, SIMU-virksomhed med afdelinger, samt non-profit opgaver. Uploadet til Youtube (03:37 min.).


 • Videopræsentation af skolepraktik på IBC i SIMU, hhv. i Praktikcentrets butik "Attention!", forår 2012: Elever forklarer forløb og beretter om deres udbytte. Uploadet til Youtube (03:10 min.)
      


 • Infoflyer "Invitation til samarbejde", maj 2012: Information fra Syddansk Erhvervsskole og Svendborg Erhvervsskole om samarbejde om SKP-elever og digitalt byggeri.
     
     
        

 xx


   xxx
   xxx    xxx

    xx

    XXX         

     Skolernes egne pressemeddelelser
    Nedenfor ses eksempler på skolernes egne pressemeddelelser. I løbet af programmet lykkedes det skolerne at få omtale gennem en lang række artikler i aviser, fagblade, på web-platforme og i TV- og radioudsendelser. Desuden blev der afholdt præsentationer på konferencer og offentlige seminarer. Publikationer, se her.

    Pressemeddelelse Viden Djurs, 26. nov. 12: "Praktikkoblingen sikrer alle lærepladser"
    Om åbningen af det nye tværfaglige praktikcenter og samarbejdet med de lokale Rotary-klubber.
     


    Pressemeddelelse, nov. 12: "De bygger Mallorca"

    Om projektets positive erfaringer med klyngepraktik, hvor udlandsophold indgår.    EUC Vest, aug. 12: "Lokale håndværkere går til kamp for lærlinge"
    13 virksomheder inden for bygge og anlæg har hurtigt sagt ja til at være del af en klynge. Virksomhedernes motivation er at sikre fagenes kvalitet.
    EUC Nord, feb. 12: "Tagrenovering af Knivholt Hovedgård - som virksomhedsforlagt undervisning"
    Artiklen omhandler et stort renoveringsarbejde, som murer-SKP og tømrer-SKP har foretaget. Arbejdet var baseret på formaliserede aftaler om det store projekt med de lokale uddannelsesudvalg.    Syddansk Erhvervsskole, 13. dec. 2011: "Eleverne blåstempler skolepraktik"
    SDE har netop gennemført sin første undersøgelse blandt SKP-elever, og de giver positive tilbagemeldinger, når de skal bedømme skolepraktikken i forhold til ordinær praktik i en virksomhed.
    Download frit tilgængeligt undersøgelsesskema her. Undersøgelsen kan foretages offline såvel som online.
         

    Infomaterialer