Nye behov for datastyring
Praktikpladscenter organiseringen giver skolen ansvar for elevens samlede uddannelse. Dermed har skolen brug for løbende at kunne registrere og krydse nye typer oplysninger (udover de klassiske stamdata). Heriblandt:
 • Hvilke virksomheder tilhører hvilke klynger
 • Hvilke faglige specialiseringer (og dermed praktikmål) kan virksomhederne tilbyde
 • Evt. hvilken social profil har virksomhederne
 • Hvilke praktikmål har eleven indtil videre opnået og på hvilket præstationsniveau
 • Hvilke praktikmål kan eleven opnå i skolens SKP-ordning
 • Hvilke læringsrum og hvilke typer opgaver kan skolens SKP-ordning tilbyde
Typisk benytter skolerne hovedsageligt følgende systemer til datahåndtering:
Elevplan: Praktikmål og præstationsniveauer, SKP-oversigt (så vidt muligt på nuværende tidspunkt)
Praktik Plus: Virksomhedssøgning og registrering
Skolens egne lokale offline eller online løsninger:
Fx regneark eller skolens eget CRM-system med virksomhedsdatabase

De etablerede gængse databaser giver hver for sig mulighed for at samle nogle typer data. De endelige muligheder for at samle og krydse alle nødvendige data er endnu ikke kortlagte (dec. 12).

Ministeriet for Børn og Undervisning har efter programmets afslutning som konsekvens af denne problemstilling nedsat en arbejdsgruppe, bestående af praktikere fra erhvervsskoler og it-eksperter. Arbejdsgruppens opgave er bl.a. at kortlægge behov og eksisterende løsningsmuligheder i detaljer.
     

 Datahåndtering i praksis
Nedenstående eksempler er kun et udpluk og fra forskellige vinkler. Eksemplerne vil blive udvidet i takt med, at flere erfaringer i flere projekter bliver gjort.

Praksis
En række skoler benytter regneark som foreløbige løsninger for datahåndtering. Løsningerne er under konstant videreudvikling.
 • EUC Lillebælt arbejder med et elevspecifikt regneark, som kan give et billede af status på den enkelte elevs faglige udvikling.

  Forsiden samler data fra hver af elevens praktikperioder / virksomhedsophold. På regnearkets enkelte arkfaner registreres, hvilke praktikmål eleven har opnået og på hvilket niveau. Forsiden summerer via formler, hvilke praktikmål eleven mangler at arbejde med og dermed, hvordan SKP kan træde til.

 • EUC Sjælland tager udgangspunkt på byggesektoren. Praktikpladscentret opererer med et regneark, der understøtter det opsøgende arbejde mhp. oprettelse af partnerskaber og klyngedannelse i branchen.

  Her registreres løbende status over, hvilke forpligtigelser hvilke bygherrer, kommuner og større entreprenører har indgået over for praktikpladscentret.
  Entreprisernes varighed og beliggenheden noteres. Der tilknyttes de håndværksvirksomheder, der indgår i de enkelte entrepriser samt deres forpligtigelse for antal lærlinge.
  Virksomhederne og organisationerne registreres i forskellige typer klynger.
 • EUC Nordvestsjælland afdækker ved nye virksomhedsbesøg, inden for hvad virksomheden kan tilbyde oplæring og på hvilket niveau.
  Til dette formål har skolen udviklet et skema til hver uddannelse, indeholdende praktikmål med oplysninger om, hvor vidt virksomheden kan tilbyde praktik på "begynder" eller "avanceret" niveau. Krydset sættes i dialog med virksomheden. Skemaet er konstrueret således, at det kan udfyldes elektronisk og vedhæftes i  Praktik +. Download eksempel fra smedeuddannelsen.
 • Herningsholm har udviklet et regneark til registrering og planlægning af elevernes ophold på hovedforløbet.
  - Skolepraktik på skolen
  - VFU i virksomhed
  - Kort aftale i virksomhed
  - Delaftale i virksomhed
  - Skoleophold
  - Ferie
Download værktøjet til elevregistrering
           Regnearket indeholder samtlige elever, der er tilmeldt praktikcentret. På forsiden findes en oversigt, hvorfra der er linket til de enkelte elevers profiler med hver deres uddannelsesplan.
     

 Data flow
Som et forstudie til den videre udvikling af datahåndtering omkring SKP og praktikpladscentre, har projektgruppen på TEC udarbejdet en skitse over det samlede data flow.

Download skitsen her (juni 2012).

Skitsen er et foreløbigt arbejdspapir, der vil blive kvalificeret yderligere. Der er ingen garanti for, at skitsen gengiver det reelle data flow i alle sine detaljer.
     

praktikpladscentre