Her ligger glimt fra praksis - iøjnefaldende cases, der normalt ikke optræder i projektrapporter eller i officielle resultater. Derfor er de ikke mindre tankevækkende.

Ikke samtlige beretninger fra lokal best praksis er publiceret her. Gennemgående pointer for både de publicerede og de ikke-publicerede historier er:
  • Uafklarede elever der via SKP er blevet fastholdt i en uddannelsessammenhæng, har gennemgået en personlig udvikling og endelig fået en praktikplads via SKP.
  • SKP er langt bedre end sit ry. Oplæringen har høj kvalitet, elever er motiverede, og arbejdsopgaverne er meningsfulde.
  • Praktikcentertankegang i praksis: SKP koordinerer og kommunikerer omkring elevens hovedforløb med en klynge af virksomheder og forskellige aftaleformer for den enkelte elev.
  • Aktiv brug af praktikmål, under (en sjælden høj grad af) involvering af LUU.
  • Meningsfulde non-profit opgaver i lokalsamfundet, under godkendelse af LUU.
  • Virksomhedslignende forhold i SKP med krav til eleverne. Systematik i oplæringsformaliteter og –materialer.
God fornøjelse!

     

  
     

 Nov. 12: En læreplads i en global verden
Struktørlærling Bawan er ikke gået den lige vej. Han tog en omvej via murerfaget og skulle også lige møde erhvervsskolens krav til uddannelsesparathed, inden hans levevej faldt på plads.

Via EUC Sjællands praktikcenter har han fået en læreplads hos Pihl og søn A/S. Her er han nu på Nordhavnstunnelen, med spændende faglige opgaver på Københavns Kommunes største anlægsprojekt.

Bawan har intet imod at blive oplært på engelsk af den polske faglærte tømrer Pawel Rusin, som har været på Nordhavnstunnelen fra starten af. Skulle det knibe med kommunikationen eller andet, træder deres overordnede danske mentor og kontaktmand til, som er faglært struktør med årtiers erfaringer i faget. Mentoren sørger også for forståelsen på tværs af fagene på byggepladsen.

Bawans fremtidsdrøm er at komme til at arbejde i Dubai engang, hvor han har familierelationer.
Læs mere i artiklen "Læredrenge med udlængsel", Fagligt Fokus (3F´s lokale afdeling, Kbh.)
     

 Okt. 12: "Det betyder alt, at jeg havde den mulighed med skolepraktik"
Tømrerelev Steven har flyttet sig langt i den tid, han har været under uddannelse på Campus Bornholm.

Et grundforløb måtte den unge mand tage om pga. for meget fravær og faglige mangler. Han var tæt på at blive smidt ud, men vendte med det nye grundforløb skuden og blev en af de dygtigste og mest engagerede elever, skolen har set længe.
Tømrergrundforløbet blev gennemført med flotte karakterer og en intensiv, men desværre forgæves praktikpladssøgning. Efter karensperioden opfyldte Steven EMMA-kravene til fulde: Tilmeldt praktikpladsen.dk, kontaktede han personligt 10-15 firmaer på Bornholm og i andre dele af landet og forholdt sig åbent til andre fag. Dermed var vejen til SKP åben.

Steven er en af de første elever på tømreruddannelsen, der er startet i Campus Bornholms "Fleksible Praktik", hvor fokus er på kvalitet og virkelighedstro oplæring. Det førte fluks til en VFU-periode i en tømrervirksomhed, hvor Steven lærte at satte vinduer i og at reparere bindingsværk. VFU´en blev kort derefter forlænget til en lang delaftale. Fagligt er Steven fuldt på højde med elever i ordinære aftaler.

Steven: "Det betyder alt, at jeg havde den mulighed med skolepraktik. Det betyder, at jeg kommer igennem uddannelsen."
     

 Sept. 12: Klyngedannelse som vej til nye praktikpladser
EUC Nordvest ligger i "udkantsområdet" Thy / Mors. Man har tilknyttet bl.a. ernæringsassistent uddannelsen til praktikpladscentret.

Traditionelt aftages elever af kantiner i offentlige institutioner, der for nuværende dog er ramt af besparelser. Eleverne er generelt kendetegnet ved et højt motivationsniveau.
Skolens nye initiativ betyder, at man henvendte sig til nye typer virksomheder inden for kantinedrift, understøttet af et aktivt LUU. 12 ud af 15 institutioner gav fluks tilsagn om at indgå i en klynge, hvoraf de 9 virksomheder ikke tidligere havde uddannnet.

Som opstart afholdt skolen et "branchemøde" med virksomhederne. SKP-eleverne forsynede mødet med en lækker menu som"smagsprøve" på deres kompetencer. Her gennemgik man uddannelsesbogen og typiske oplæringsspørgsmål. Klyngedannelsen førte til VFU-aftaler og umiddelbart derefter til de første restlæreaftaler i helt nye typer virksomheder, typisk storkøkkener og catering-firmaer.

Det lykkedes at indgå rotationsaftaler for eleverne i forskellige typer virksomheder. Her lærer eleverne at servicere de forskellige typer brugere og kunder: Børn, ældre, syge, m.fl. Eleverne fordeles ud fra deres ønsker på virksomheder. Lyt til uddannelseslederens beretning:
.
     

 Aug. 12: Motivationen er i top
Smedelærlingene i praktikcentret Koptik under Viden Djurs arbejder professionelt og med godt humør. Man har travlt med de mange opgaver for skolens afdelinger, for almennyttige organisationer som handicapforbund og med de talrige små kommercielle produktioner.

LUU har givet lov til, at Koptik tager opgaver ind, som er for små til de store smedevirksomheder i Grenaa-området. Det er fx svejsning af stel til bord, reparation af skovl til en gummiged, gelænder, havelåg o.lign. Eleverne rentegner selv alle arbejdsskitser i programmet Sketchup. Prissætning foregår ud fra kostpris med en rimelig avance.
Og så har eleverne et produktkatalog, hvor privatkunder kan bestille små skulpturer ud fra elevernes design!

Eleverne har et tæt samarbejde og er afhængige af hinanden. Eleven Thomas havde i hvert fald ikke tid til at melde sig syg med en brækket finger. Hans svar til lægen: "
Det har jeg sgu for travlt til på arbejde!"

Se videoklip med Thomas (01:10 min., beklager dårlig lyd pga. arbejdsstøj).

     

 Aug. 12: Via SKP til praktikplads
Detailhandelselev Malene havde søgt ihærdigt, men forgæves praktikplads. En kort periode i en tøjbutik "var ikke lige hende", da der ikke var nok at bestille. Så hjalp Tradiums Praktikservice med en formidling til en Føtex butik.

Føtex på Mariagervej i Randers havde egentlig ansat alle de elever, som butikken med sine 230 medarbejdere normalt har brug for. Men virksomheden er kendt for sit sociale engagement og indvilligede i en grundig oplæring af Malene. I løbet af 3 måneders VFU kom eleven gennem flere afdelinger. I ugentlige samtaler fik hun tilbagemeldinger på sin udvikling. Elevens positive fremtoning og indsats førte så til en restlæreaftale!

Eleven er sikker på, at hun har fået restlæreaftale, fordi hun fik fået mulighed for at vise sit engagement:
"Når jeg går i gang med noget, gør jeg altid mit arbejde færdigt." (video, 01:20 min.)

Tradium Praktikservice huser samtidigt SIMU-skolepraktik for kontorelever. Det er Praktikservicens mål at matche elever bedst muligt med virksomheder for at opnå restlæreaftaler. Succesraten på detailområdet er tæt på 100%. Firmaerne kender efterhånden Praktikcentret og påskønner den stabile personlige kontakt og formidling. SKP-lederen Inga Pape er altid ærlig i forhold til eventuelle udfordringer og træder til, hvis der skulle være behov for støtte.
     

 Juni 12: "Danmarks bedste praktiksted"
Skovskolens elever er superglade for deres skolepraktik. Arbejdsopgaverne rækker fra klassisk skovdrift i skolens naturområder til bidrag ved særlige haveanlæg (Aboretet, Hørsholm).
 
Aktuelt er 3 elever igang med at forarbejde forskellige træsorter, med det formål at skabe en bådlegeplads for borgere og turister i Hillerød Kommune. En faglært medarbejder fra Naturstyrelsen står for opgaven og oplærer samtidigt eleverne.

Der er (næsten) kun begejstrede tilbagemeldinger fra eleverne:
"Det her kunne være Danmarks bedste praktikplads - hvis ikke det var for lønnen!"

     

 April 12: "Eleverne skal tænke på konsekvenserne"
Malerelev Katrine, 17 år, har været i TEC´s SKP i et år.
Instruktørerne har ikke alene arbejdet med hendes faglige mål, men også støttet hende bevidst i den personlige udvikling. Det sker jævnligt, at instruktører er nødt til gå tæt på eleverne og tage samtaler om fremtoningen.
Instruktør Githa: "Eleverne skal tænke på, hvilken konsekvens deres handlinger har."

Det helt store udviklingsspring skete, da Katrine så fik opgaven om at udsmykke specialbørnehaven Guldregnen, som huser fysisk og psykisk stærkt handicappede børn.

Det blev en stor faglig udfordring at få ansvar, udføre maleropgaven og montere en sansevæg. Men lige så meget betød personalets ros for Katrines måde at tackle børnene med en god takt og tone. Hun oplevede stor respekt for sin indsats!

Lyt til instruktørernes beretning (1:20 min.)


     

 Marts 12: Hvis ikke man kan redegøre for 7,4 timers arbejde ...
I projektet "Multifagligt og selvstyrende" udfylder elektrikereleverne på Skive Tekniske Skole arbejdssedler for deres daglige arbejde i skolens SKP.

På arbejdssedlerne registrerer eleverne deres opgaver, tidsforbrug, samt de materialer som de forbruger på deres opgaver. Det er naturligvis en tilvaning for eleverne at skulle registrere forbrugt tid på denne meget kontante måde. Det har allerede bidraget til at give eleverne en meget klar fornemmelse af tid. Dvs. hvis ikke man ved arbejdsdagens slutning kan redegøre for 7,4 timers arbejde – ja, så har man et problem!

Download skabelon til arbejdsseddel (MS Excel).


Eleverne tjekker selv op på materialer. Download eksempel på materialeliste for elektrikere.
     

 Feb. 2012: Sådan får man aftaler om glade vægge
Allerede midtvejs i projektet "Den glade væg" tegner der sig en række successer. Eleverne har fået mange meningsfulde maleropgaver i social- og almennyttige institutioner. Deres "glade vægge" har fremkaldt begejstring hos brugere og samtidigt bidraget til elevernes faglige udvikling.

Men hvordan opdyrker man non-profit opgaver i lokalområdet?

Praktikpladskonsulent Brian Larsen, Erhvervsskolen Nordsjælland, er tilknyttet projektet. Han redegør for måden at indgå aftaler med institutioner på og beretter om reaktioner fra det lokale erhvervsliv, såvel som effekten på eleverne.

(01:20 min.)

     

 2011: sagt & sket
Læs, se og hør her - 2011-historier om lokale uddannelsesudvalg, kreative og engagerede elever, kontante instruktører og gode SKP-opgaver!
     

sagt og sket