Dec. 11: Synlige praktikmål
På Roskilde Tekniske Skole har man valgt at hænge praktikmålene forstørret op i SKP-lokalerne.

Tilsvarende fremgangsmåde bruges også af Dansk Metal, Holstebro, hvor man uddeler plakater med praktikmål til værkstederne.
Værkførerne hænger dem op på kontoret eller i frokoststuerne, og her vinger man praktikmålene af, efterhånden som lærlingene opnår progression.

John O. Nielsen fra Dansk Metal:


LUU-formand for tømreruddannelsen på Mercantec, Henrik Søgaard, Viborg, anbefaler både mestrene og skolepraktikken at bruge tømreruddannelsens logbog. Ikke mindst for at eleverne kan dokumentere, hvor langt de fagligt er nået, når der skal indgås en ny delaftale.

Det er måske ikke i alle praktikvirksomheder og SKP-ordninger, at man gør lige præcist sådan - men ville det mon skade, hvis det blev en vane at dokumentere de opnåede praktikmål?
     

 Okt. 2011: "De skal have viljen til at komme"
Samtlige SKP-ordninger hos Mercantec arbejder på at finde fælles værdier og gode procedurer for deres daglige arbejde: Hvordan omsætter vi praktikmålene, hvilke roller har vi, og hvordan gør vi SKP´en autentisk? Der er også begrænsninger, og dem skal vi håndtere, uden at gå i stå.

En styregruppe med repræsentanter fra erhvervslivet støtter fremdriften af "MiniMerc" og giver anbefalinger for samspillet med brancherne.

Tømrermester Henrik Søgaard er inviteret og beretter fra hans oplevelser med lærlinge:
"Det jeg lægger vægt på, er at de har moral og viljen."

     

 Sept. 2011: "Byens største lærred" for SKP-elever
Nærstuderer man dette flotte murmaleri på Skallerupvej i Aalborg Øst, vil man opdage, at SKP-elevers navne er skrevet ind på forskellige steder i maleriet, fx på vejskilte.

Efter murer-SKP-elever fra Construction College Aalborg havde klargjort gavlen på boligblokken, udførte en kunstner sammen med maler-SKP-elever det kunstneriske arbejde. Udsmykning af muren var var ikke bare en meningsfuld arbejdsopgave for eleverne, men blev også en stor glæde for de lokale beboere.


     

 September 2011: Arbejdsgiverne tror på os!
SKP-ansvarlig Mariann Overgaard fra Aalborg Handelsskole er glad for den ændrede opfattelse, som erhvervslivet har fået af SKP-elever:

"Vi kan tydeligt mærke at skolepraktikken har fået et bedre renommé. Arbejdsgiverne tror på os." Og Mariann har et aktuelt eksempel fra detailhandlen:

"Man har fået øjnene op for, at vores elever ikke er anden rangs elever, men rigtig dygtige elever, med gode faglige og menneskelige kvalifikationer."

"60% af vores SKP-elever fik en restlæreaftale i 2010, efter at have været i virksomhedsforlagt undervisning."


     

 Juli 2011: To frisørelever har to ønsker
De to frisørelever er glade for deres uddannelse. Og selvom pigerne ville foretrække en "rigtig praktikplads", er de også tilfredse med skolepraktikkens muligheder og den gode oplæring her. Eleverne arbejder både på dukker og på rigtige kunder.

Pigerne har fået mulighed for at nævne tre ønsker til en endnu bedre skolepraktik. Selv efter nøje overvejelser kan de kun komme på to punkter til forbedring - men de er til gengæld væsentlige:


     

 29. juni 2011: Fede biler på TEC!
I skolepraktikken auto og karosserismed sætter eleverne gamle postbiler i stand. Skolens medarbejdere bruger dem til skolens aktiviteter. Enkelte biler sælges til andre erhvervsskoler.
Skolepraktikken for skiltemalere har lavet udkast til bilens udsmykning. - Alt sammen med godkendelse af LUU. 
Værkfører Kenneth:

     

 Juli 2011: Skolepraktik med SIMU på Skive Handelsskole
Skolepraktikken på Skive Handelsskole fungerer som to SIMU-virksomheder, hvor eleverne i deres uddannelsesforløb arbejder med samtlige arbejdsfunktioner og de kompetencemål, der er tilsigtet i uddannelsesordningen. 

Med afsæt i skolens strategi samt interview med elever i forår 2011, har SKP-instruktørerne og ledelsen i en fælles proces udarbejdet mål, idé, idégrundlag, SWOT-analyse, organisationsplan, vision og værdier for SKP på Skive Handelsskole:

Tilsvarende  har eleverne selv udarbejdet for hver af de to SIMU virksomheder. Projektleder Pia Bjærge:

"De nye elever i 2012 skal på skoleperiode i uge 16/17. Tre uger før sætter vi fokus på al teorien omkring ovenstående, så vore nye elever ved hvad der tales om når de arbejder med emnerne på skoleperioden."
     

 April 2011: Rune, 18 år, SKP for datateknikere, Mercantec:

18-årige Rune har været med til at konstruere nærværende avancerede it-platform. Som SKP-elev har Rune og de andre elever været under et hårdt pres for at levere et funktionsdygtigt site til et givent tidspunkt og under ministeriel bevågenhed. 

Efter en række søvnløse nætter er det lykkedes, og Rune bryder ud i en peptalk om kvalitet.


     

sagt og sket