Kvalitetsudvikling af skolepraktikken
Kvalitetsudvikling af skolepraktikken indebærer en udvikling på flere fronter.

SKP-instruktørerne er nøglepersoner, og sammen med kollegerne fra administration og på grund- og hovedforløb spiller de en stor rolle i at støtte eleverne i deres individuelle uddannelsesforløb. Først og fremmest skal alle involverede kende reglerne og kunne håndtere dem mhp. smidige procedurer og processer. Kvalitetshåndbøger er en god støtte.

Det er
praktikmålene, der udgør det skelet, som uddannelsen bygger på - uanset, om SKP finder sted på skolen eller udenfor. Praktikmålene hænger tæt sammen med SKP-opgaver.

Gode SKP-opgaver motiverer eleverne og fremmer den faglige udvikling. Opgaver vælges ud fra elevens udvikling og de faglige muligheder, som man har skabt lokalt. Uddannelseslederen og instruktøren kan løbende videreudvikle udvalget af opgaverne, gerne i dialog med det lokale uddannelsesudvalg (LUU). I mange SKP-ordninger opnår eleverne avancerede faglige kompetencer og kommer rundt omkring samtlige praktikmål. En stor del af SKP-eleverne opnår i øvrigt restlæreaftaler, imens de stadig er under uddannelse.

Elevernes kompetencer går hinsides en individuel faglig udvikling. Der er et stort potentiale i, at elever kan være med til at organisere deres arbejde og samarbejde med andre elever.
Enkelte elever kan have brug for mere støtte end andre. Instruktørerne er med til at gøre en stor forskel. Kompetenceafklaring og efteruddannelse af instruktørerne kan være vigtige bidrag til en samlet kvalitetsudvikling.

Skolepraktikken indgår i et vekseluddannelsessystem. SKP kan her drage fordel af den tætte skolekontakt og organisere en løbende faglig udveksling mellem teori og praksis. Begge læringsrum spiller derigennem tæt sammen om det fælles formål - elevens udvikling.

Skolepraktikken har fortjent et langt bedre renommé. En synlig indsats i lokalområdet kan åbne befolkningens og virksomhedernes øjne for de dygtige SKP-elever - hvilket også har betydning for en positiv holdning over for SKP på egen skole.

     

skolepraktik