Kvalitetshåndbøgerne for det tekniske, hhv. det merkantile område giver anbefalinger og værktøjer for de administrative procedurer i forbindelse med SKP: Formaliteter, regler, registreringer, m.m.
Ved begge håndbøger er der taget udgangspunkt i elevens vej gennem uddannelsen.
     

  
     

 Kvalitetshåndbog for de merkantile uddannelser (nov. 2012)


Kvalitetshåndbogen består af et word-dokumentet, med en lang række links til bilag. Bilagene er dels hjemmesider, dels dokumenter/skabeloner til fri download og tilpasning til egne forhold.

Ved at trykke CTRL + klikke på bilag-links i dokumentet, åbnes bilagene.Hoveddokumentet vil blive vedligeholdt fra centralt sted. Tilpasning og aktualisering af bilagene er de enkelte brugere selv ansvarlige for.

Kvalitetshåndbogen er udarbejdet via en indsamling af materialer fra de øvrige handelsskoler, som udbyder skolepraktik. Det drejer sig om beskrivelser og information om skolepraktik, pjecer, optagelsesprocedurer, skemaer i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen, m.m. Dette materiale er i løbet af projektet blevet gennemarbejdet, standardiseret og skrevet ind i kvalitetshåndbogen.

Praksis

Håndbogen er udarbejdet og velafprøvet på Aalborg Handelsskole, i samspil med Aarhus Købmandsskole og Tietgen Skolen.

     

 Kvalitetshåndbog for de tekniske uddannelser (jan. 2012)
Kvalitetshåndbogen for de tekniske uddannelser er en praktisk værktøjskasse for SKP-instruktører, ledere, administrativ personale samt andre involverede.

Værktøjskassen bidrager til at sikre kvalitet i den administrative håndtering af kvalitetsprocedurer før, under og efter skolepraktikken. Værktøjskassen indeholder links til en lang række instrumenter, der kan downloades frit.
Instrumenterne er illustreret i en case med en elev, hvor instrumenterne er kommet i spil.

Desuden findes en beskrivelse af best practice opgaver i SKP og forfatternes aktuelle syn på SKP. Beskrivelserne bygger på interview med elever, instruktører, ledere og medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg på en række jyske skoler.

Forfatterne bag værktøjskassen er en projektgruppe fra de såkaldte TSØ-skoler: Tradium, Viden Djurs, Learnmark, Aarhus Tech, Den Jyske Håndværkerskole, Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus, Mercantec, VIA-UC Teko og Silkeborg Tekniske Skole.

OBS - kvalitetshåndbogen kræver en løbende vedligeholdelse pga. ny lovgivning, aktualiserede regler, links, m.m. Denne vedligeholdelse er ikke sikret fra projektet.
Det har dog vist sig, at håndbogen er anvendelig i praksis, idet brugeren kan følge principperne. Deltaljerne skal af de nævnte grunde tages under forbehold.


Praksis

En gruppe fungerende instruktører, ledere og studievejleder står bag kvalitetshåndbogen. Gruppen repræsenterer en bred vifte af uddannelser, med eksempler og tiltag indenfor forskellige brancher.

EUC Nordvestsjælland har ved implementering af skolens praktikcenter benyttet kvalitetshåndbogen for at kortlægge og optimere SKP-procedurerne på skolen (2012).
     

skolepraktik