Praktikmål udgør det skelet, som uddannelsen bygger på - uanset, om SKP finder sted på skolen eller udenfor. Praktikmålene hænger tæt sammen med SKP-opgaver og de rammer, under hvilke opgaverne kan realiseres.

I nogle uddannelser er praktikmålene meget bredt beskrevet, imens andre uddannelser har beskrevet praktikmålene mere specifikt, lige til at "vinkle af" på de forskellige præstationsniveauer. Ved de brede mål kræves det, at instruktørerne "oversætter" de formelle praktikmål til operationelle delmål.

Nedenstående udvalg af bearbejdede praktikmål til brug i praksis er ikke fyldestgørende og kun tænkt som inspiration.
     

  
     

 Praktikmål i brug
Materialerne nedenfor stammer fra de anførte skoler og er udviklet i perioden 2011-2012.
Der gives ingen garanti for materialernes kvalitet, og brugen foregår derfor på eget ansvar.


Bygningsmaler Tech College Aalborg
Praktikmål i brug,
Opgavesæt, feb. 2012
Datatekniker, it-supporter
Mercantec
Praktikmål i brug "ELVISK", i sammenhæng med undervisningsplan for skoleperioder, okt. 2010
Elektriker Skive TS
Opgavesæt, feb. 12 - efter 1. hovedforløb
Bilag: Arbejdsseddel
Bilag: Materialeliste
Elektriker (fabrik) EUC Nord
Didaktisk model (okt. 12)
Frisør Hansenberg
Gastronom UC Holstebro

Samlet "skolepraktikhåndbog" (okt. 2012, 12 MB). Håndbogen indeholder:

  • fakta, adfærd og regler i SKP
  • spørgsmål til eleven og samtaleark
  • oplysninger om VFU
  • evalueringsskema for virksomhedspraktik
  • opgaver med praktikmål for alle praktikperioder
  • udspecificering af praktikmål på de enkelte praktikvirksomheder
Gastronom: Cater og kokke Aarhus Tech Download mappe til arbejdsgivere CATERE
Download mappe til arbejdsgivere KOKKE
(Begge mapper dec. 12)
Installationstekniker EUC Nord
Didaktisk model (okt. 12)
Kontor generelt EUC Nord
Didaktisk model (okt. 12)
Kontor (SIMU)
Skive HS
Kompetenceskema og opgaver (forår 2012)
Administration
E-handel
Indkøb
Marketing
Personale
Salg
Økonomi
Kontor Skive HS
Årsplan for faglige mål i skoleperioder, som SKP-elever forberedes praktisk på i løbet af deres SKP-perioder. (Forår 2012)
Lager, 2. praktikperiode TEC Kvaliltetssikring af praktik / VFU i  virksomhed, aug. 2012:
Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker, 2. praktikperiode Erhvervsskolen Aars Oplæring i benzin- og dieselmotor
Oplæring i værkstedsteknik
Personvognsmekaniker, trin 1 og trin 2 Tech College Aalborg Opgavesæt, jan. og maj 2012
Personvognsmekaniker, trin 1 og 2 Ringkøbing/Skjern Konkretiserede praktikmål, feb. 2012 og maj 2012. Samt "skuffeopgave", når der mangler praksisopgaver. Desuden udførlig vejledning.
Personvognsmekaniker, 7 praktikperioder EUC Syd Konkretiserede praktikmål, delt op på 7 praktikperioder, nov. 2012.
Afkrydsning på 5 detailjeret beskrevne niveauer.
Samt evalueringsværktøjer, til anvendelse i dialog mellem elev og instruktør.
Serviceassistent EUC Nord
Didaktisk model (okt. 12)
Skibsmontor EUC Nord
Didaktisk model (okt. 12)
Smed
CPH West
SKP-håndbog for smed, inkl. praktikmål, omsat til opgaver og fordelt over uddannelsesperioder
Didaktisk model (okt. 12)
Smed EUC Nord
Logbog skema for smed: Praktimål med 5-trins taksonomi (efterår 2012)
Smed Ringkøbing/Skjern
Konkretiserede og periodiserede praktikmål som oversigt (efterår 2012)
Udfoldede praktikmål for 4 de praktikperioder mellem GF/H1, H1/H2, H2/H3 og H3/H4 (dec. 2012)
Tømrer Tech College Aalborg  Opgavesæt, dec. 2011
VVS Hansenberg
Produktionsflow for opgaver i VVS-skolepraktik
Praktikmål, 1.praktikperiode
Praktikmål, 2. praktikperiode
Praktikmål, 3. praktikperiode
Praktikmål, 3. praktikperiode energispecialister
Praktikmål, 4. praktikperiode     

 Præstationsniveauer og taksonomier
I de forskellige uddannelsesordninger angives forskellige typer for "taksonomier". Taksonomier er beskrivelser af niveau for elevens præstation, i forhold til det enkelte praktikmål.

Herningsholm har udarbejdet en oversigt over forskellige faglige udvalgs måder at beskrive præstationsniveauer på - så vidt det var muligt at fremskaffe oplysningerne.
Download her (feb. 2013).


Hovedbekendtgørelsen (2007, § 29) anbefaler 3, hhv. 4 trin som "præstationsstandarder".
Beskrivelsen er omsat til en mere simpel forståelse i TrænerGuide.
     

 Elevplan
Elevplan er det oplagte værktøj til registrering og afkrydsning af de praktikmål, som eleven har opnået.

OBS: Elevplan gengiver udelukkende praktikmålene på den måde, som de er udformet hos de respektive faglige udvalg.

Den enkelte SKP-ordning / uddannelse kan have behov for at konkretisere praktikmålene eller deres præstationsniveauer yderligere. Opfindsomme Elevplan superbrugere har fundet løsninger, hvor man supplerende til praktikmålsafvinkling bruger andre Elevplan-funktionaliteter.

Praksis
  • Elevplan videreudvikles i takt med, at behov i SKP bliver identificeret. Dette er dog en langvarig proces. Indtil videre er der udarbejdet en manual for særlige SKP-funktioner, juni 2010.
  • UC Holstebro har udarbejdet en manual for de funktioner, som skolens SKP-medarbejdere har brug for, forår 2012. Download her.
     

skolepraktik