Om iværksættermappen
Iværksættermappen nedenfor indeholder eksempler fra 4 projekter.

Eksemplerne er udarbejdet af de respektive skoler, der har deltaget i de enkelte forsøg (2011-2012). Oplysningerne er ikke kontrolleret eller godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning. Det er således den enkelte skole, som har udarbejdet de enkelte informationer, som er ansvarlig for indholdet, herunder dets overholdelse af gældende lovgivning.
     

 Iværksættermappe

1. Skolepraktik som firma, hvorfor..

Eksempel SDE
Eksempel Tech College Aalborg
Eksempel Skive Tekniske Skole

2. Forudsætninger
Eksempel SDE
Bilag SDE
A. Skolepraktikhus
B. Oplæringsmiljø
C. Fag og uddannelser
D. Samarbejde med LUU


3. Firmaprofil og politik
Eksempel SDE
A. Navn på firmaet
B. Branding
1. Nyt syn på SKP. Undervisere, elevere, udlærte og mestre
2. Identitet
3. Faglig stolthed
C. Optagelse af skolepraktikelever
Eksempel Tech College Aalborg
Eksempel Tech College Aalborg
Eksempel Kold College
D. Socialt miljø
Eksempel Kold College

1. Talsmand/Amr elevrepræsentant
2. Teams
3. Tværfaglig samarbejde
4. Arrangementer
5. Nyhedsbreve/månedsmøder

E. Elevmateriale
1. Velkomstmappe/praktikpolitik
2. Arbejds-/opgavesedler
Eksempel Skive Tekniske Skole
3. Ugesedler
Eksempel Skive Tekniske Skole
4. Opdatering af Elevplan
5. Praktikpladssøgning og arbejde med CV


4. Økonomi
Eksempel SDE
A. Projekt pris
B. Løn og arbejdsforhold
Eksempel Kold College
Eksempel Kold College
Eksempel Skive Tekniske Skole
C. Bonusordninger, akkorder og afspadsering
Eksempel Tech College Aalborg

5. Branding
Eksempel SDE
    A. Hjemmeside
B. Hvad kan SKP
C. Et godt alternativ


6. Netværk
Eksempel SDE
A. Brug af kompetencer, hvem kan tilbyde hvad
B. Hvem har brug for det vi kan tilbyde


7. Mål og opgaver

A. Opfyldning af praktikmål
Eksempel Tech College Aalborg
B. Opgaver
Eksempel Tech College Aalborg
1. Opgaver i skolens afdelinger
2. Eksterne opgaver med almennyttige formål
3. Eksterne opgaver for sjak i samarbejde med lokale virksomheder
4. Opgave som led i VFU eller delaftaler

     

skolepraktik