Udviklingsprojekter i temagrupper - påbegyndt 2011
Her beskrives de 13 forsøgsprojekter, der har fået bevilliget midler i programmets første ansøgningsrunde, marts 2011. Tværgående hovedresultater sammenfattes i resultatboksen i løbet af efterår 2012.

Projekterne, der hver især relaterer til de overordnede indsatsområder, har tematiske sammenfald og er derfor inddelt i 4 grupper:
  1.  SKP-instruktørernes roller og kompetenceudvikling
  2.  Skolepraktikkens undervisning/oplæring: Indhold, pædagogik og didaktik
  3.  SKP som skolebaseret virksomhed
  4.  Non-profit opgaver i lokalsamfundet


Inden for hver temagruppe har projekterne forskellige tilgange til emnerne. For at drage nytte af hinandens tilgange og erfaringer, er projekterne i dialog undervejs i programmet og på tværs af landet. 

Projekterne med deres konsortier er her tilordnet hver en temagruppe som første prioritet. Dermed ikke sagt, at projekterne ikke beskæftiger sig med de andre temaer - tværtimod. De fleste projekter arbejder konkret med flere temaer, og resultaterne herfra vil selvfølgeligt også indgå i det samlede billede.

Supplerende er der anført udvalgte, tidligere iværksatte projekter, som enten netop er afsluttet eller hvis resultater kommer ind i løbet af 2011. Det gælder især evalueringsmetoder og målinger

Det samlede arbejde skal konkretisere og øge skolepraktikkens kvalitet. Processer beskrives, forbedringer og forandringer sættes i værk - et vigtigt skridt på vejen mod skolepraktikken som et godt alternativ!