Projekter om evalueringsmetoder og målinger
Temaet ´Evalueringer´ dækker over projekter, der blev iværksat i 2010 og afsluttet i løbet af 2011. Her publiceres resultater fra projekter, der omhandler diverse evalueringsmetoder og målinger.

Projekterne er ikke del af det formelle program ´Kvalitet i skolepraktikken´, men supplerer og understøtter formålet.

Elevens udvikling
Projektet "Elevens udvikling i skolepraktikken – en evaluerings‐ og dokumentationsmodel" har bestræbt sig på at udarbejde en evalueringsmodel der retter sig mod elevens individuelle udvikling. Modellen er inspireret af de finske ´skills demonstrations´ og støtter eleven i at bedømme egen faglige og personlige progression, under inddragelse af bl.a. fagenes praktikmål. Modellen indeholder en interaktiv metode, der kan downloades og benyttes frit.

Elevernes tilfredshed
Projektet "Evaluering og resultatopgørelser i skolepraktikken" har haft til sigte at udarbejde en frit tilgængelig evalueringsmetode til måling af trivsel og tilfredshed hos elever i skolepraktikken.

Landsdækkende undersøgelse
Projektet er rammen for en undersøgelse om hvordan skolepraktikken fungerer på erhvervsuddannelserne, med udgangspunkt i data- og kommunikations-uddannelsen, detailhandelsuddannelsen med specialer, mekanikeruddannelsen og træfagenes byggeuddannelser.

De endelige resultater vil blive offentliggjort ultimo september 2011.


     

Evalueringer