"Elevens udvikling i skolepraktikken – en evaluerings‐ og dokumentationsmodel"
Kvalitet i skolepraktikken betyder også, at eleverne opnår en progression i deres faglige læring og i deres personlige udvikling, mens de er i skolepraktikken - uanset om skolepraktikken foregår i skolens rammer eller forlagt i en virksomhed.

I dette projekt er der udviklet en evalueringsmetode, der skal understøtte instruktørens arbejde med netop elevens faglige læring og personlige udvikling. 

Eleverne og instruktørerne scorer ved hjælp af et spørgeskema på 6 kategorier, deriblandt fagenes officielle praktikmål.

Metoden afdækker helt konkret, hvad eleven har lært og er god til og hvor der skal tages fat, for at eleven udvikler sine kompetencer så optimalt som muligt.

Evaluering af læring hænger selvfølgeligt tæt sammen med EMMA-kriteriet "egnethed", men ellers er der ikke specifikt fokus på EMMA-kriterierne ved denne model.
     

Evalueringer