"Evaluering og resultatopgørelser i skolepraktikken" (2010-2011)
Ny side 1

Projektet er afsluttet.

Projekts 1. del består af en spørgeramme til tilfredshedsmåling af skolepraktikperioden: Som Word-udgave, en SurveyXact-fil og en vejledning til brugen af skemaet.

  1. Spørgeskema i Word-fil


  2. Eksempel på rapport (NB! vær opmærksom på at rapporten bygger på en tidligere version af spørgerammen)


  3. Spørgeskema i xsd-fil til SurveyXact


  4. Vejledning til tilfredshedsmåling


Hvis du anvender xsd-filen til SurveyXact (evalueringsværktøj), skal du huske at oprette aktiveringer for de spørgsmål der er angivet med koderne V, S og B, efter du har importeret xsd-filen.

NB! bemærk at spørgsmål 1 i spørgesekmaet, er et filtreringsspørgsmål, for at aktivere spørgsmålene for V, S og B.Projektets 2. del, består af:

Forslag til indikatorer på kvaliteten af skolepraktikken og følgende bilag:

Bilag 1: Vejledning til søgning på udmeldelsesårsager i EASY-P

Bilag 2: Oversigt over EASY-P koder

Bilag 3: Eksempel på udmeldinger i pivottabel.Download udførlig projektbeskrivelse her

Kontaktperson: Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskoleya@sde.dk

NB! bemærk at spørgsmål 1 i spørgesekmaet, er et filtreringsspørgsmål, for at aktivere spørgsmålene for V, S og B.

     

 Elektronisk trivselsmåling
Der består mulighed for selv at gennemføre en elektronisk undersøgelse vhja. formularer i Google Dokumenter. Det er nemt og gratis, og resultaterne løber elektronisk ind i form af et regneark.

  • Spørgeskema til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste praktikperiode
  • Spørgeskema til de skolepraktikelever der kun har været i praktik på skolen, i seneste praktikperiode 
  • Spørgeskema til de skolepraktikelever der både har været i én virksomhed og i praktik på skolen, i seneste praktikperiode 
Kontakt SKP Mercantec for support: Christian Knop, t 3045 4309

     

Evalueringer