Landsdækkende evaluering af skolepraktikken i EUD
Danmarks Evalueringsinstitut EVA har undersøgt hvordan skolepraktikken fungerer på erhvervsuddannelserne: Hvordan sikrer erhvervsskolerne at skolepraktikken i størst muligt omfang giver eleverne de kompetencer som uddannelsen sigter imod? 
Evalueringen er startet i september 2010, med netop publicerede resultater, oktober 2011.

Download her.

Evalueringen bygger på følgende dokumentationskilder:
  • registerdata om elevernes veje ind og ud af skolepraktikken
  • interview med elever, skolepraktikinstruktører, ledelse og repræsentanter fra de lokale uddannelsesudvalg på 14 skoler
  • interview med personer fra de faglige udvalg for fire uddannelser 
Evalueringen omfattede fire uddannelser:
  • data- og kommunikationsuddannelsen
  • detailhandelsuddannelsen med specialer
  • mekaniker
  • træfagenes byggeuddannelse.
Der var desuden tilknyttet en gruppe af eksperter til evalueringen. 

     

Evalueringer