Non-profit opgaver i lokalsamfundet
Denne temagruppe vil afdække og afprøve muligheder for at gennemføre meningsgivende non-profit opgaver for institutioner/organisationer i lokalsamfundet. Begrænsninger såvel som potentialer skal belyses, og handlingsanvisende guides vil blive udarbejdet.
________________________________________________________________________________

En af skolepraktikkens udfordringer er at skabe meningsgivende arbejdsopgaver, med afsæt i praktikmålene. En direkte relation til praksis virker motiverende på eleverne, og læringseffekten er høj, da eleverne modtager feedback under realistiske forhold. 

Samtidigt er skolepraktikken underlagt de konkurrenceretlige regler, herunder EUs regler om statsstøtte og udbud. Yderligere oplysninger om de konkurrenceretlige regler kan indhentes hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen www.kfst.dk.

De lokale uddannelsesudvalg forholder sig aktivt til denne problemstilling, og generelt forsøger man at udpege geografiske eller faglige områder, hvor arbejdsopgaver kan udføres af SKP-elever uden at være konkurrenceforvridende. 

Langt fra alle muligheder er udforsket, og især non-profit sektoren ligger inde med opgaver, der ikke ville kunne blive udført under kommercielle vilkår. 

Elevernes engagement kan her føre til en profilering af deres faglige kvalitetsarbejde, som således kan anvendes i forbindelse med praktikpladssøgning. Denne temagruppe vil også undersøge den langsigtede effekt af en netværksdannelse med lokale virksomheder og institutioner på baggrund af non-profit aktiviteter.  
     

Lokalsamfund