"Skolepraktik: Et attraktivt alternativ"
Formålet med projektet er, at skolepraktikken skal få et godt ry. Det skal ske gennem en "blåstempling fra de lokale virksomheder". Her vil projektet opnå en forståelse for, at en skolepraktikelev kan blive mindst lige så god som en elev med en traditionel praktikplads, når skolepraktikken bliver bedre koordineret på skolerne og når skolens instruktører bliver klædt bedre på.

Projektets aktiviteter tager udgangspunkt i en dialog med virksomhederne om deres syn på skolepraktik og deres ønsker til skolepraktik.


Projektleder: Henrik Daugaard hed@rts.dk

Projektet afrapporterer virtuelt via egen hjemmeside. Følg med løbende: http://iox.dk/skp/index.html
     

 Konsortiet
Konsortiet består af:    Involverede uddannelser:
 • Roskilde Tekniske Skole
 • Selandia
 • EUC Sjælland
 • NCE
 • Anlægsgartner
 • Væksthusgartner
 • Elektriker
 • Murer
 • Tømrer
 • Mekaniker
 • Industriteknik
 • Smed
 • VVS‐uddannelserne
Ved samtlige uddannelser er de lokale uddannelsesudvalg involveret. Desuden er 18 navngivne virksomheder tilknyttet, samt fagforeningerne Blik & Rør Roskilde og Dansk Metal Roskilde.
     

 "Centrifugalmodel" - procesforbedring i SKP gennem dialog med brancherne
Projektet arbejder efter egen projektmodel "Centrifugalmodel": Forbedringer af SKP skal være baseret på konklusioner fra en dialog med de lokale praktikvirksomheder som potentielle aftagere af elever.
Projektleder Henrik Daugaard, 2011, download her.
     

 Opstart med styregruppemøde

Aug. 11: Det første styregruppemøde er afholdt. Udover at der blev sat rammer om de administrative og timemæssige aspekter, fik vi planlagt det første fællesmøde for SKP-instruktørerne, der blev afholdt d. 5/9 2011, med følgende indhold:

 • Projektets indhold, rammer og tidshorisont
 • Videofilmning og redigering, hvordan? – deadlines!
 • Spørgeramme til virksomheder og elever
 • Gode ideer til udviklingsproces

Desuden har vi lavet et kommunikationsforum, hvor vi kan dele filer, skrive videre på dokumenter etc.

     

 Videooptagelser i praktikvirksomheder + indsatsområder for SKP-instruktører
November 2011: Videoer med interview af SKP-elever og virksomheder med i alt 11 uddannelser færdige. Videoerne kan ses her:

www.iox.dk/skp

Projektets 15 SKP-instruktører blev opdelt i flerfaglige arbejdsgrupper. Grupperne udpegede på baggrund af filmene indsatsområder for deres kvalitetsarbejde med SKP:

       

   Handlingsplan og implementering

  Følgende indsatsområder for kvalitetsarbejde med SKP blev omsat til handlingsplaner i hver SKP-afdeling. Afslutningsvist vil der blive målt på virksomhedernes oplevelse af de forbedringer, der skal være sket.

  Byg & Anlæg

  • Disciplinering: Punktlighed, mobiltelefoni, mødetider, pauser
  • Etiske problemstillinger i koordination af elever med virksomhederne 
  • Øget kendskab til fagudtryk hos eleverne

  Gartner & frisør

  • Informationen til virksomhederne om regler
  • "Spotkurser", valgfrie specialefag for eleverne ud fra virksomhedernes behov
  • Disciplinering: Punktlighed, mobiltelefoni, mødetider, pauser
  Auto, el, VVS, smed
  • Virkelighedsnærhed: Tempo, flere fagudtryk
  • Synlige praktikmål, lokale delmål til Elevplan
  • Disciplinering: Punktlighed, mobiltelefoni, mødetider, pauser
  • Større boglighed mhp. forståelse af udbudsmateriale og regler
  Læs detaljer fra handlingsplanen og implementering her.
       

   Dokumentation, rapport & udbredelse
  Projektet har anmodet om og fået godkendt mulighed for at aflevere sin endelige rapport i form af et website:  http://iox.dk/skp/index.html
  Sitet vil være tilgængeligt i en årrække efter projektets afslutning. Supplerende vil man kunne finde et print af sitet i form af en pdf via de gængse kanaler.  23. okt. 12, Roskilde Tekniske Skole præsenterer, hvilke kvalitetsforbedringer der kom ud af deres indledende dialog og videooptagelser med praktikvirksomheder. Se program og invitation.
       

  Lokalsamfund