SKP´s undervisning/oplæring: Struktur, indhold, pædagogik og didaktik
Denne temagruppe vil udarbejde eksemplariske SKP-opgavesæt, samt konkludere på afprøvning af diverse arbejds-, oplærings- og evalueringsmetoder. Heriblandt skal udfordringerne ved håndtering og opfølgning på VFU belyses og løses eksemplarisk. Inden for handelsskolernes SKP skal der udarbejdes en kvalitetsguide for at operere med den simulerede virksomhedsdrift SIMU. 
Endelig eksperimenteres med en ny struktur for en teknisk uddannelses skolepraktikperioder.
_______________________________________________________________________________

At tilrettelægge og gennemføre den egentlige oplæring i skolepraktikken, svarer i princippet til den udfordring, som praktikvirksomhederne har:
  • Hvor finder vi praktikmålene? Og hvordan omsættes praktikmålene til konkrete arbejds- og læringsopgaver hos os?
  • Hvilke oplæringsmetoder kan jeg anvende i forhold til den givne elev, opgave og arbejdssituation?
  • Hvordan bedømmer vi elevernes præstationer og progression - både den faglige og den personlige udvikling? Hvordan får vi eleven til at vurdere egen indsats?
Derudover har SKP-instruktøren følgende krævende betingelser:

Instruktøren har normalt ingen "egen" virksomhed til rådighed. Der mangler som regel også det forventningspres, som kunder og kolleger i det virkelige liv udsætter elever for. Trods det skal instruktøren designe opgaverne så praksisnært som muligt og helst med anvendelige produkter/ydelser.  

Instruktører har oftest en større gruppe skolepraktikanter. Udover meningsfulde opgaver til alle, skal der også organiseres et konstruktivt samarbejde eleverne imellem. Instruktørens disponeringer vanskeliggøres ved, at eleverne i princippet når som helst kan få en ordinær praktikplads og dermed forlader sammenholdet og de igangværende opgaver. 

En særlig variant af skolepraktik er virksomhedsforlagt undervisning ´VFU´. Læs mere her. VFU kan i bedste fald føre til en delaftale/restaftale i en praktikvirksomhed.  
Alt imens er skolen stadig ansvarlig for at eleven opnår de tilsigtede kompetencemål i VFU-perioden - men hvordan følge op på det? 

Endelig skal belyses, hvor hensigtsmæssig en uddannelses sædvanlige veksel mellem praktik- og skoleperioder er, når en eller flere praktikperioder foregår i form af skolepraktik. Kan der endda tænkes alternative modeller for denne form for vekseluddannelse?
     

SKP-indhold