Nedenstående projekt er ikke del af det formelle program ´Kvalitet i skolepraktikken´, men supplerer og understøtter formålet.
     

  
     

 ´Kvalitetssikring af skolepraktik´ - de gode procedurer
En gruppe fungerende instruktører, ledere og studievejleder står bag projektet ´Kvalitetssikring i skolepraktik´.
Gruppen repræsenterer en bred vifte af uddannelser med eksempler og konkrete tiltag indenfor forskellige brancher.

I perioden 2010-2011 har projektgruppen afdækket god praksis for hensigtsmæssige procedurer før, under og efter skolepraktikforløbet. Dette har bl.a. resulteret i en praktisk værktøjskasse for instruktører, ledere, administrativ personale samt andre involverede.

Man har identificeret procedurer i et større geografisk område, med belysning  af de aspekter, der gør sig gældende for at skabe god kvalitet i SKP og eksempler på anderledes praksis, nye ideer og inspiration til partnerskaber.

Resultaterne bygger på interview med elever, instruktører, ledere og medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg på skoler i Jylland. Herigennem har projektgruppen udpeget tendenser på området og giver en pejling for fremtiden.  

Der findes også en beskrivelse af best practice opgaver i SKP samt projektgruppens aktuelle syn på SKP.

Kontakt: Tovholder Lars Jensen  lj@learnmark.dk
     

 Værktøjskassen til kvalitetsprocedurer
Jan. 2012: Rapporten fra TSØ-projektet er nu tilgængelig og byder på en værktøjskasse til at sikre kvalitet i den administrative håndtering af SKP.

Værktøjskassen indeholder links til en lang række instrumenter, der kan downloades frit.

Slutteligt findes en case med en elev, hvor instrumenterne er kommet i spil.
     

SKP-indhold