Skolebaseret SKP-virksomhed
Denne temagruppe vil udarbejde modeller for at drive skolebaseret SKP-virksomhed. Problemstillinger såvel som potentialer skal afdækkes.
_______________________________________________________________________________

For at opnå de læringseffekter, der normalt opnås i de ordinære praktikperioder, bør skolepraktik adskille sig klart fra elevernes skoleperioder. Det understøttes ved fx at placere SKP på en særskilt beliggenhed, ved at arbejde målrettet med et professionelt arbejdsmiljø, samt ved at forcere tempo og krav om kvalitet. 
Væsentligt er også at kunne agere på en virksomheds vilkår. Fx at skulle levere prissætning, markedsføring, løfte større opgaver i teams, kundekontakt, håndtere reklamationer, m.m. 

Alt i alt processer, der naturligt ville kunne integreres i en skolebaseret virksomhedsdrift. Programmet skal afprøve diverse varianter, med stor opmærksomhed på den snævre balancegang i forhold til det lokale erhvervsliv. 

Ved programstart kunne der udpeges fire varianter for at designe skolebaseret SKP-virksomhed:
 • Den monofaglige variant
  Baseret på én uddannelse, fx kontor eller gartneri.
 • Den branchefaglige variant
  Inddrager flere fag og uddannelser indenfor samme branche, fx byggeri.
 • Den multifaglige variant
  Inddrager flere, ikke umiddelbart beslægtede uddannelser, fx automekaniker og kontor.
 • Virksomhedsdrift på tværs af skoler
  Bygger på et samspil mellem flere skolers SKP-ordninger, drager nytte af skolernes potentielle behov for de andre skolers fagligheder.
Det skal understreges, at  samtlige lokale uddannelsesudvalg såvel som udvalgte faglige udvalg er involveret i de projekter, der arbejder med dette tema. 
     

SKP-virksomhed