"Udvikling af en model for firma i skolen"
Projektet har fokus på organisation af skolepraktikken, hvor målet er at organisere rammerne omkring SKP så lige et ”rigtigt” firma som muligt. 
I projektet skal der på Kold College opbygges anlægsgartnerfirmaet ”Kold Anlægsgartnere”, hvorunder skolepraktikanterne skal virke som lærlinge. Firmamodellen skal bygges op med adskilte bestiller- og udførerfunktioner der virker i forhold til et kundesegment, som stiller krav om kvalitet og service. I samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg drøftes, hvordan ”kundegrundlaget” – inden for betingelserne om ikke at virke konkurrenceforvridende – kan udvides. 

Målet er at SKP går fra at være det næstbedste praktikalternativ til at være det bedste. Udover at tilbyde en arbejdspladserfaring med virksomhedskultur og faglige normer – herunder krav til lønsomhed og kvalitet i udførelsen - skal muligheden for at lade eleverne afprøve sig selv inden for et bredt spektrum af virkelighedsnære opgaver udnyttes.  ”Lærlingene” skal desuden gøres parate til på et hvert tidspunkt under skolepraktikken at kunne gå direkte ind og fungere i en ordinær praktikvirksomhed.  


Projektleder: Hans Torp hto@koldcollege.dk
     

 Følgegruppe
Følgegruppen  med personer fra flere erhvervsindgange mødes 3-4 gange i projektperioden. Følgegruppens formål er at inspirere til at udvide rammer og justere tiltag, som styrker målene for projektet, samt at inspirere til at overføre grundidéen til andre uddannelsesretninger.
  • Repræsentant fra Svendborg Erhvervsskole. Skolen inddrages fordi der designes en særlig opgave om etablering af et kommunalt opholdsområde, hvor også SKP-elever fra Svendborg Erhvervsskoles tekniske afdelinger deltager. På sigt kan handelsskoledelen inddrages i firmaprojektet, hvis det kan gavne processen.
  • Repræsentant fra Silkeborg Tekniske Skoles karosseriafdeling. SKP-elever herfra inddrages ifm. indkøb, renovering og vedligeholdelse af relevante køretøjer, herunder mandskabsvognen. 
  • Repræsentant for Roskilde Tekniske Skoles anlægsgartnerafdeling som faglig sparringspartner for ’forretningsudviklingen’ - dvs. etableringen af firmaet og dets drift. Det forventes også, at RTS kan bidrage til at skabe forståelse hos mestre for flere private opgaver.
  • Det faglige udvalg for anlægsgartnere, med særligt fokus på SKP-elevernes læring samt erhvervets interesse i at fastholde arbejdsstyrken i de kommende år.
     

 Aktiviteter
Efter indledende positive møder med LUU, indkøb af grej og beskrivelser af personalepolitik, står Kold Colleges SKP-virksomhed nu foran sin etablering:

I løbet af september skal der "ansættes" lærlinge, og der skal teambuildes. 
     

 Nye gode procedurer
Feb. 2012: Projektet er nu godt etableret med daglige procedurer og fysiske rammer som bl.a. arbejdstøj og disponering over bil.
Desuden har instruktøren formået at skabe en virksomhedskultur, som har en motiverende effekt på eleverne, med bl.a. regelmæssigt feedback på elevernes arbejdsindsats.

Projektet bidrager med sine erfaringer og materialer til udarbejdelse af en "iværksættermappe" for SKP-firmaer.

De lokale anlægsgartnere holdes løbende orienteret gennem nyhedsbreve. Her beretter skolen bl.a. om status i SKP. Samarbejdet med LUU er yderst vigtigt, og alle nye SKP-opgaver ude af huset går igennem LUU.

Det er i denne sammenhæng lykkedes at finde nogle opgaver, som ligger udenfor konkurrence på markedet. P.t. arbejder eleverne med:
  • Danmarks Fugle Zoo
  • Odense skolehave

Samtidigt har skolen gjort en forstærket indsats for det praktikpladsopsøgende arbejde. Man har udvidet det opsøgende arbejde geografisk og rettet mod nye typer virksomheder. Denne indsats har resulteret i en række nye ordinære praktikaftaler.

     

 Presse
12. juni 12, Lokalavisen Assens, "Fugleønskehave til fuglezoo"
Eleverne har skullet løse store faglige udfordringer i en spændende opgave for Odense Fuglezoo. Eleverne er glade for at have kunnet lave noget der får lov til at blive. Anlægsopgaven er koordineret tæt med mesterforeningen Danske Anlægsgartnere.
Download artikel.

4. juni 2012, videoreportage emu.dk "Anlægsgartnerelever i Danmarks Fugle Zoo"

Kold College har opbygget en virkelighedsnær model af et anlægsgartnerfirma, som fungerer under ikke-konkurrenceforvridende vilkår.
Direktør Hans Åge Hjeresen støtter foretagendet: "Skolepraktik er drønhamrende godt på anlægsgartnerfronten. Det vigtigste er, at eleverne kommer ud og bliver modnet."
Se video!


Forsideartikel 
"Skolepraktik i verdensklasse!", GOPS, Fælles Fagligt Forbund, juli 2011

Redaktørens egen kommentar: "Uanset, om det er skolens ledelse eller eleverne, jeg taler med, kan jeg høre en stolthed over at være med i projektet."
     

SKP-virksomhed