Nedenstående projekter er ikke del af det formelle program ´Kvalitet i skolepraktikken´, men supplerer og understøtter formålet.
     

  
     

 Samlær skolerne - "Skolepraktikmodeller" (2010 - nov. 2011)
Projektet om skolepraktikmodeller blev påbegyndt i 2010 og afsluttes i løbet af 2011. 

Projektet har til hensigt at udvikle, dokumentere og formidle eksempler på skolepraktik, der i kvalitet matcher den traditionelle praktik og som gennemføres i et tæt og aftalt samarbejde melle
m skoler og virksomheder.

Projektet er således dels et videndelingsprojekt, dels et udviklingsprojekt hvor nye og bedre modeller for skolepraktik ser dagens lys, og hvor betingelserne for at det kan lade sig gøre dokumenteres og formidles.

     

SKP-virksomhed