NYHEDER!
Samarbejde med bygningsafdelingen SDE
     

  
     

 "Kvalitet, tværfaglighed og skolesamarbejde"
Projektet sigter imod:
 • At etablere et virksomhedslignende miljø for SKP- elever i hhv. murerfaget og tømrerfaget.
 • At etablere et skolesamarbejde med fokus på skolepraktik.
 • At etablere et tværfagligt samarbejde for de 2 fag mellem skoler – fagene – lærerne – lederne – virksomhederne – de lokale uddannelsesudvalg.
 • At formidle dette projekt til andre fag med skolepraktik.
 • At formidle erfaringer med tværfaglige sjak, til byggefagenes øvrige aktører, fx arkitekter og byggepladsledere. Herunder formidle erfaringer med brugen af produktionskort.


Også Byggeriets Uddannelser omtaler projektet løbende: www.bygud.dk og www.murerfaglaerere.dk

Projektleder: Erik Ploug Sørensen eps@sde.dk
Projektsekretær: Susanne Rasmussen
susa@sde.dk

Download foreløbig køreplan for projektets faser. (28-11-2011)
Tidsplan for fase 3 er nu revideret. Download her. (07-05-2012)
     

 Samarbejdspartnere
Syddansk Erhvervsskole samarbejder med Svendborg Erhvervsskole om dette projekt.
Styregruppen består af repræsentanter fra:

 • Træfagenes byggeuddannelse
 • Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Svendborg Erhvervsskole
 • Træfagenes Lokale Uddannelsesudvalg
 • Murerfagets Lokale Uddannelsesudvalg
 • Virksomhedern
 
     

 Samarbejdet med virksomhederne
D. 03-10-2012
Til at lette virksomhedernes forståelse for, hvad det er vi gerne vil med dem, har vi udarbejdet en lille folder, der fortæller om projektet
Download folderen her.

SDE-Odense murer har talt med Mørk og Skov Hansen A/S, Odense om et samarbejde omkring projektet og eleverne.

Svendborg Erhvervsskole har samarbejde med Ole Foged Jensen ApS, Stenstrup omkring restaurering af Egebjerg Mølle. Projektet er i gang. Se mere om det nedenfor.

SDE-Vejle har kontakt til Ove Larsen AS, Vejle. Firmaet har både tømrere og murere, og der arbejdes på at få elever ud.

Hos SDE-Odense tømrer har afdelingens vejleder haft fakta-arket med ud, når han har været på virksomhedsbesøg i anden sammenhæng. De har nu fået kontakt til Elbert A/S. De forventer at kunne få elever ud i nærmeste fremtid. Eleverne vil kvalitetssikre arbejdet i FotoDok.
     

 Møde i styregruppen 20-04-2012
D. 20. april havde vi møde i styregruppen hvor vi skulle have taget nogle vigtige beslutninger.
Download referat her.

Det blev besluttet at den planlagte store digitale workshop, der var på tegnebordet ved sidste styregruppemøde i efteråret, bliver nedprioriteret, til fordel for samarbejdet med de involverede virksomheder. De bærende ideer i den digitale workshop bliver i stedet en integreret del af den måde, vi vil arbejde med SKP eleverne på skolen og hos virksomhederne.

Den påtænkte metode gør aktivt brug af digitale produktionskort, FotoDok mv. Susanne og Erik tager hurtigst muligt fat på at beskrive metoden nærmere. Beskrivelsen vil i opbygningen minde om en Lokal Undervisningsplan. Resultatet sendes til høring blandt styregruppens medlemmer. Den tilrettede og godkendte beskrivelse anvendes herefter som grundlag for de igangværende/kommende projekter, praktikforløb mv. Hver enkelt aktivitet kan nu evalueres i forhold til beskrivelsen og afslutningsvis samles i en forløbsrapport.

Vores projekt går nu ind i sin afgørende fase og der er så mange aktiviteter i gang, at det ikke længere er realistisk, at klare opgaverne ”på deltid”. Susanne friholdes derfor fra almindelig undervisning frem til sommerferien og vil i denne periode fortrinsvis arbejde med FOU projektet.

Download af tidligere mødereferater:
Referat af 25-11-2011
     

 "Drejebogen"
På styregruppemødet d. 20. april blev det besluttet at udarbejde et "idégrundlag" til hvordan vi ønsker vores SKP-elever skal arbejde i deres praktikperioder. Vet gælder både når de har opgaver på skolen, og når de er hos virksomheder.

Resultatet blev en "Drejebog" der beskriver metoden nærmere. Drejebogen er nu sendt i høring hos styregruppen, og kan downloades her.Vi skal nu hurtigst muligt i gang med at anvende den i praksis.
     

 Kompetenceprofil
For at kunne lave en opkvalificeringsplan, er det nødvendigt at få kigget på SKP-instruktørens kompetenceprofil.

Valget faldt på en model det er enkel og forståelig for alle.

Profilen blev fremlagt på styregruppemødet d. 25-11-2011 og diskuteret. Resultatet kan ses her.

     

 Digital byggeri + opkvalificeringskursus

Alle indledende aftaler til digital kvalitetssikring er på plads.
Up og download af tegninger, tidsplaner, produktionskort mv sker via platformen Autocad WS. Den digitale del af projektet afvikles ved hjælp af pc´er og on site med smartphones og applikationer.

Læs mere om programmet her:              FotoDok_logoFotoDok

D. 10. nov. afholdte vi første kursus for vores SKP-instruktører og undervisere i digital kvalitetssikring og fotodokumentation. Nikolaj Lyngbye Kolbe fra firmaet Logimatic var underviser, og FotoDok-programmet med dets muligheder blev vel modtaget blandt kursusdeltagerne.

Der er mange muligheder i dette program. Kvalitetssikring af det arbejde vores SKP-elever laver er kun en del af dem. Også som elevens portfolio giver programmet mange muligheder. SKP-eleverne kan samle og fotodokunemtere det, de har lavet, og tage det med når de søger praktikplads.

Klik her og se stemningsbilleder fra kurset. Dokumentet er genereret fra FotoDokprogrammet.

Download PPT-præsentationen fra kurset her.

D. 26-1-2012
Vi har afholdt FotoDok kursus på Svendborg Erhvervsskole.
Der var samme begejstring for programmets brugervenlighed og muligheder i forbindelse med arbejdet med SKP-eleverne, som ved kurserne i Odense. Denne gang deltog også levnedsmiddelafdelingen, og de kunne se mange muligheder for dokumentation af deres elevers fremskridt og udvikling. Så selvom programmet oprindeligt er udviklet til kvalitetssikring i byggeriet, så viser det sig igen at vække interesse hos mange andre fag.

     

 Kvalitetssikring gennem digitale produktionskort

Brug af digitale produktionskort ligger i forlængelse af projektets princip om at optimere det tværfaglige samarbejde. Både på grundforløb og i SKP lærer byg-eleverne nu at udfylde kort, der indeholder de forskellige faglige aspekter af en opgave - tømrer, murer, VVS, m.fl.
Dermed bliver projektets SKP-elever de første lærlinge, der i praksis afprøver kortene ved byggeopgaver! Sigtet er, at SKP-eleverne dermed bliver særligt attraktive for virksomheder.

Produktionskortene indeholder arbejdsbeskrivelser, tegninger og links til produktdatablade.

Produktionskortet findes nu som interaktiv PDF fil og som interaktiv Powerpointfil. (Powerpointfilen bliver dog først interaktiv, når der trykkes på F5.)

Da målet for os er, at produktionskortene skal kunne bruges papirløst og åbnes direkte på arbejdsstedet, ved hjælp af en telefon/tablet eller pc, skal vi være opmærksomme på de fordele og ulemper der er ved begge udgaver.

Se nærmere i vores status/vejledning
i brugen af produktionskort.Download som Powerpointfil Med SKP-kvalitet-logo
Download som Powerpointfil Med SE-logo
Download som PDF-fil med SDE-logo

     

 Bygningsafdelingen SDE

I dag kan det undre, at vi ikke fra starten fik den tanke at involvere bygningsafdelingerne på de enkelte skoler. Ved at inddrage bygningsafdelingens stab af teknikere og konstruktører, har vi alle muligheder for at arbejde professionelt med ordrebehandling, byggepladsstyring mv. Efter et par famlende forsøg og en delmøder begynder der at tegne sig et billede af en systematisk arbejdsmetode, derunderstøtter elevernes faglige og teoretiske målpinde.

Bygningsafdelingen registrer løbende fejl og mangler på skolens bygninger. De enkelte opgaverbeskrives kort, i forhold til, hvad der skal laves, hvor og hvornår.Beskrivelsen suppleres med det nødvendige antal billeder.

Mindre opgaver har viforhåndstilladelse – fra De Lokale Uddannelsesudvalg – til at udføre. Størreopgaver kræver godkendelse.Listen afleveres i de respektive SKP - afdelinger ogomsættes til produktionskort. Ved tværfaglige opgaver koordineres udfyldningenmed eksempelvis tømrer eller maler afdelingen. Eleverne inddrages på skift iudfyldningen, da udfyldningen tvinger dem til at gennemtænke en opgave.

Eksempel på produktionskort til en af opgaverne: (klik på billedet og tryk F5 når filen er åbnet)

Undervejs blev opgaven kvalitetssikret i FotoDok: (klik på billedet)

     

 Gavlmaleri på Ceres Centret i Horsens
14 SKP-elever og instruktør fra Syddansk Erhvervsskole i Vejle har udført et gavlmaleri på Ceres Centret i Horsens. Maleriet var en gave fra BMF-fonden.


Udførelsen af maleriet har været lagt i hænderne på Malernes Aktieselskab i Vejle, som tog kontakt til SKP-afdelingen på Syddansk Erhvervsskole.

Det var været en fantastisk opgave at være med på for elever og instruktør.

Horsens Posten skrev om maleriet d. 19. sep. 2012, læs mere her: 

     

 Egebjerg MølleHerover: Morten Andersen tv og Johan Glud Jensen bagest holder en af gulvplankerne, mens Martin Bo Hansen skærer den til.PRESSEMEDDELELSE:

En ordentlig omgang

Tømrerelever har på seks uger sat svikstillingen på plads på Egebjerg Mølle

For et år siden fik Svendborg Erhvervsskoles tømrerafdeling en henvendelse fra Egebjerg Møllelaug. Omgangen (eller svikstillingen, som det også hedder) var slidt og råddent mange steder, så det trængte til reparation og fornyelse.

Den slags skal tages op i det lokale uddannelsesudvalg, så de lokale håndværkere ikke ser det som urimelig konkurrence, at de unge i skolepraktik løser opgaven. Projektet fik grønt lys, og murermester Ole Foged Jensen, sørgede for at få alt træet markeret og pillet ned sidste efterår. Siden har det ligget ved skolen på Porthusvej i Svendborg.

Tømrerlærlingene har med instruktør Henrik Werths kontrol sørget for at udskifte eller reparere al tømmeret, og frivillige har hjulpet med at smøre de 800 kvadratmeter stolper og brædder med 100 liter tjære og linolie.

- Det er meget motiverende at have været med til at sætte alt træværket op omkring møllen igen, siger de tre unge, som har været med hele vejen, Martin Bo Hansen, Morten Andersen og Johan Glud Jensen.

- Det gør det da også lettere at ”sælge” os selv til en mester, når vi kan sige, vi har været med til det her, tilføjer Martin Bo Hansen.

Projektet er det største, tømrerafdelingen på erhvervsskolen har været med til i mange år.

Læs avisartiklen fra Ugeavisen Svendborg 28. nov. 2012

 

Læs mere om Egebjerg Mølle 

Et billede fra før i processen:                                

  


                      


Henrik Werth fortæller at det giver eleverne en helt ny energi at komme væk fra skolen. Det er typisk reparationer på egen adresse eleverne ellers går og arbejder med, og det er der jo ikke altid så store udfordringer i. 

Eleverne Martin og Johan som begge har et år tilbage af læretiden er glade for at være en del af projektet.

Fakta

På en gallerihollænder (som Egebjerg Mølle) er omgangen bygget 3-10 alen over jorden. Omgangens funktion er at man herfra kan betjene møllens krøjeværk. Omgangen betegnes også som svikstillingen, da det også var herfra man kunne svikke – begrænse størrelsen på - sejlene.

Kilde: Mølleordbogen.dk

 

     

 En solstrålehistorie! ØB's klubhus.

På SDE-Odense har et hold SKP-elever netop, til stor tilfredshed, afleveret afdelingens første "non-profit"-opgave. Boldklubben ØB havde for nogen tid siden henvendt sig for at høre, om det var muligt at få hælp til facaderenoveringen af deres klubhus. Den ene del af huset stod i de gamle opmurede gasbetonblokke, og var med tiden blevet noget misfarvet og slidt at se på. Endvidere trængte nogle sålbænke til udskiftning.
Skolens lokale uddannelsesudvalg blev inddraget og gav grønt lys, og elever og instruktør gik i gang med opgaven.
I fredags var klubben vært ved en lille afleveringsforretning, hvor de inviterede SKP-eleverne på grilltraktement.
Klubben var utroligt glade for elevernes arbejde, og det har været en god oplevelse for eleverne, at komme ud og "mærke" en tilfreds kunde.
Klubben har endvidere stillet baner og klubhus til rådighed for et fællesarrangement for SKP-eleverne.
 
             
Eleverne med instruktør Jens Rohde.                                 Formand for klubben Jørgen Andersen
                                                                                         sammen med Arne Rasmussen.

        
  Før                                                                  og                                                        Efter

     

 Virksomhedslignende miljøer
Alle afdelinger arbejder fortsat på at opbygge virksomhedslignede miljøer for SKP eleverne.
Billederne er fra Murerafdelingen på Risingsvej i Odense, hvor vores ”firma” nu er helt færdigindrettet både fysisk og organisatorisk.Indgang til SKP-afdelingen


Nogle af udstillingsmurene til svenskeTegelmäster
     

 Udstillingsmure på Stark Byggedesign Vejle


Vejles SKP-elever er netop nu i gang med et ud-af-huset projekt for Egernsund Tegl og Stark Byggedesign i Vejle. Der skal opføres nye udstillingsmure, og SKP-afd.fik opgaven. En instruktør og et antal elever har i en periode arbejdet derude, og det er en god oplevelse for alle. De kommer ud af huset, og der kommer folk udefra og kigger på hvad de laver.


Til den ene af krydsmurene er udarbejdet produktionskort, og der laves kvalitetssikring i fotodok.


Se det foreløbige resultat her:
Fotodok
Produktionskort tryk F5 når filen er åbnet.
     

 Meningsfulde kundeopgaver i SKP-virksomheden
Instruktøren Arne er mester i SKP-virksomhedens murerafdeling. Arne har via forbindelser skaffet meningsfulde elevopgaver fra blandt andet det svenske teglværk Tegelmäster og Egernsund Tegl.

Eleverne producerer flere typer udstillingsmure som bliver udført med mursten i forskellige udformninger og farver.
Modellerne skal stå på teglværkernes arealer i Sverige og Danmark og tjener til demonstrationsformål over for virksomhedens kunder.
Virksomheden værdsætter ikke alene elevernes arbejde, men påskønner også samarbejdet omkring uddannelsen og indgår aktivt i kvalitetssikring og feedback til eleverne.
     

 Tværfagligt pilotprojekt: Rygepavillon
I erkendelse af nødvendigheden af, at vi ikke som skole/r indleder et samarbejde med virksomhederne, før vi er sikre på at vi selv er i stand til at arbejde på tværs, igangsatte vi i august 2011 opførelsen af en rygepavillon.

Byggeriet skrider planmæssigt frem og har på alle måder været en god øvelse for instruktørerne og SKP-eleverne.
Eleverne deltog i planlægning, byggemøder mv og har fået en god fornemmelse af hele byggeprocessen.

Oprindelige skitseforslag til grund for projektet:
Udarbejdet af Niels Peter Silberbauer som et led i hans uddannelse til bygningskonstruktør.

Forstørrelse, se her

D. 27-10-2011
Spærene er nu sat op og støbt fast. Transportafdelingens elever stod for kran, og struktøreleverne for montering.

Træafdelingens elever er nu i fuld gang med at lave tagkasetterne.

D. 07-05-2012
Rygepavillonen, vores tværfaglige projekt skrider stadig (langsomt) men sikkert frem. Lanternen der skal sidde i toppen er nu monteret, og struktørerne har afforskallet og ryddet derude. Næste opgave er montage af tømrernes tagkassetter.
Vi må konstatere at det ikke er viljen der mangler, men planlægning er svært på en erhvervsskole, hvor der er mange udefrakommende faktorer der spiller ind. Antallet af SKP-elever er jo heldigvis heller ikke konstant, selvom det besværliggør det hele i dette projekt!       

SKP-virksomhed