"Tværfaglig skolepraktik i virksomhedslignende miljøer"

Projektet har fokus på arbejdet med virksomhedslignende miljøer på skolen. Konkret udvikles: 

1. Faglige og tværfaglige skolepraktikforløb 
Flere fag samles under samme tag. Her muliggøres arbejdet med konkrete faglige og tværfaglige opgaver, hvor eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab - og samarbejde med forskellige brancher, som de ville gøre på byggepladser, hos kunder etc. i erhvervslivet. 

2. Skolepraktik i virksomhedslokaler 
Skolepraktikkens samarbejde med lokale virksomheder videreudvikles, hvor skolepraktik afholdes i virksomhedens lokaler og brug af virksomhedens medarbejdere. 

3. Fokus på opfyldelse af praktikmål og dokumentation af læringsresultater 
Hvordan opfylder både de tværfaglige skolepraktikforløb og de særlige aktiviteter, der kan udvikles i samarbejde med virksomheder, praktikmålene i den enkelte uddannelse. Der lægges vægt på dokumentation af læringsresultaterne ved at arbejde tværfagligt og virksomhedsnært i skolepraktikken, herunder kompetencer, som normalt bedst opnås i egentlig virksomhedspraktik fx samarbejde, social adfærd, tempo og rutine og kundekontakt. 

4. Styrkelse af samarbejdet med LUU 
Udfordre samarbejdet med LUU med henblik på at indgå konkrete samarbejder og aftaler som konkretiseres i et produkt - katalog over opgaver, som skolepraktikken kan varetage med accept fra LUU i relation til konkurrenceforvridning m.m. 

5. Videndeling med faglige udvalg og andre erhvervsskoler 

Den overordnede tidsplan for projektet er: juni 2011 – maj 2012. Projektet har fået udsat afslutningen indtil ult. 2012.


Projektleder pr. 1. marts 12: Ditte Olsen  dito@tcaa.dk
     

 Samarbejdspartnere


Der er dels tale om et regionalt samarbejde mellem 3 skoler med flere SKP-fag, og et bredere samarbejde indenfor specifikt bygningsmaleruddannelsen med flere skoler, som Malerfagets Faglige fællesudvalg har anbefalet.


     

 Formidling
Projektet formidler også løbende sine resultater via egen hjemmeside.

SKP-mediegrafikelever har fremstillet professionel skiltning og bannere.
     

 Opstart i nye SKP-lokaler
Opstart på Tech College Aalborg, 24. august
Samtllige projektdeltagere mødtes til projektdrøftelser og rundvisning i skolens skolepraktiklokaler. Man blev enige om følgende:
 • Beskrivelses- og dokumentationsarbejde vil være omdrejningspunkt for projektet.
 • Da malerne er gennemgående for 4 af de 5 projektskoler, skal der arbejdes tværinstitutionelt, med fokus på udarbejdelse af opgavebeskrivelser til en opgavebank.
Der skal udvikles så mange nye opgaver som muligt, også for at have et materiale til brug ved forhandlinger med Lokale Uddannelses Udvalg. Malerne syntes at være den faggruppe, som umiddelbart havde mest behov for øget samarbejde med LUU. 

Lokale projektbeskrivelser fra deltagerskolerne er under udarbejdelse. Alt i alt blev der på mødet givet udtryk for, at der hovedsageligt er brug for fagrettede netværk.
     

 Opgavesæt til SKP
Projektet udarbejder bl.a. opgavesæt til brug i SKP, som skal lette planlægning i SKP.

Instruktørerne skal kunne rette deres oplæring mod den enkelte elevs forudsætninger. Samtidigt skal instruktøren tage højde for, at eleverne når som helst kan finde en ordinær praktikplads.
Yderligere er opgavesæt anvendelige, når der er mange elever samtidigt i skolebaseret SKP.

     

 Meningsfulde VFU-opgaver
Tech College Aalborg har arbejdet systematisk på at opdyrke meningsfulde opgaver til SKP ude af huset og for eksterne kunder. For ikke at risikere at blive konkurrenceforvridende, indgår SKP-ordningerne aftaler med de lokale uddannelsesudvalg.

Således har man indgået aftaler med tømrernes, murernes og malernes LUU om udførelse af opgaver for foreninger o.lign.: Fx spejderhuse, kunstudstillinger, legeplads ved sygehus etc. Det er ens for alle opgaver, at udførelsen med sandsynlighed ikke ville ske, hvis ikke SKP kunne bidrage.

Yderligere:
 • Tømrerne har uformelle aftaler med LUU, at man må bygge og sælge mindre skure, så længe køber afhenter skurerne ved SKP-værkstedet.
 • Mekanikere har uformelle aftaler med LUU vedr. service på skolens medarbejderes biler.

Feb. 12: "Tagrenovering af Knivholt Hovedgård - som virksomhedsforlagt undervisning"
Artiklen omhandler et stort renoveringsarbejde, som murer-SKP og tømrer-SKP har foretaget.
Arbejdet var baseret på formaliserede aftaler om det store projekt med LUU ved EUC Nord omkring ombygning af Knivholt hovedgård. Aftalemodellen er indgået mellem EUC Nord, de lokaleuddannelsesudvalg og entreprenøren, som stod for byggeriet. Aftalemodellen omhandler økonomi, organisering og aftaler undervejs i byggeriet.
     

 Infomaterialer & PR
Informationsfolder (dec. 2012) til elever om mulighed for at benytte sig af skolepraktik. Henvender sig til de SKP-berettigede uddannelser på Tech College Aalborg. Med elevcitater.Projektet har gentagne gange opnået positiv offentlig omtale i anledning af flere delprojekter:

17. nov. 12, Nordjyske: "Skolepraktik er vejen frem"
Om Tech College Aalborgs tværfaglige "virksomhed" MTM Byg, hvor skolepraktik er det næstbedste tilbud til eleverne og stadig meget bedre end at vente forgæves på en praktikplads.

 • Tømrer-SKP, maler-SKP og elektriker-SKP været bidraget med deres arbejdskraft og faglige ekspertise til at fremstille et stort kunstværk til Aalborgs kulturcenter ´Nordkraft´.
  Nærmere beskrivelse, se her.

  Aktiviteten har resulteret i flot TV-omtale
  og en artikel i Midt-Vest.

       

 • Maler-SKP´en har senest arbejdet med restaurering af Malerlaugets lokaler i Nr. Sundby.
  I en måned har eleverne knoklet på, og både væggene og lofterne har fået en stor tur med fuldspartling og tapetsering med væv.


     

SKP-virksomhed