Formål og indsatsområder
Skolepraktik skal være et godt alternativ til virksomhedspraktik. Derfor har regeringen afsat midler i 2011 og 2012 til udvikling af kvaliteten af skolepraktik.

Midlerne skal støtte aktiviteter indenfor fire indsatsområder:
  1. Tilrettelæggelse af skolepraktikforløb 
  2. Samarbejdsformer om gennemførelse af skolepraktik i virksomhedslignende miljøer, herunder anvendelse af ledig kapacitet i virksomhederne mv. 
  3. Udvikling af skolepraktikkens indhold, herunder blandt andet udvikling af tilbud for at opkvalificere instruktører mv. 
  4. Analyse og formidling af resultater. 
Formålet med puljen til kvalitetsudvikling af erhvervsskolernes udbud af skolepraktik er, at skolepraktikken skal: 
  • udvikles til et godt alternativ til virksomhedspraktik 
  • fremstå mere attraktiv for elever og virksomheder 
  • fremstå mere relevant for elever og virksomheder 
  • have en højere indholdsmæssig kvalitet 
  • kunne danne grundlag for formidling af god praksis 
  • anvende ressourcerne hertil mere effektivt. 
Erhvervsuddannelserne bygger på vekseluddannelsesprincippet suppleret med skolepraktik. Det er derfor en forudsætning, at forsøg med udviklingen af skolepraktik ikke påfører virksomhederne ubillig konkurrence. 

     

formål