D. 18. marts 2013 afholder Ministeriet for Børn og Undervisning en stor afsluttende konference om de 34 projekters fælles resultater.
Læs mere her!

     

  
     

 Artikler
28fuldt belagte faglige workshops, som hver især blev kørt af flereerhvervsskoler. Dermed blev gæsterne ved stort set alle emner budt påaspekter fra forskellig praksis. Elever fra i alt 18 SKP-ordninger sørgede for, at alt det praktiske fungerede på professionel og kreativ vis. 
Download programkatalog med beskrivelser af de enkelte workshops (pdf, 7 MB).
Download pressebillede til konferencen ´Kvalitet i skolepraktik´ (pdf, 5 MB).

Ca. 350 konferencedeltagere, inkl. børne- og undervisningsminister Christine Antorini, trodsede snestorm over landet og fik mulighed for at komme tæt på hovedresultaterne fra de i alt 34 projekter. 

20. marts 13: Omtale af konferencen "Vi vil have verdens bedste erhvervsskole"


26. jan. 13, Viborg Stifts Folkeblad "Skolepraktik fungerer ikke" ...
... med mindre erhvervsskolerne får skabt et stærkt virksomhedsnetværk for de elever, der er i skolepraktik. Mercantec beretter om sin løsningsmodel.

Jan. 13, Skive & Midt & Vestjylland "Politibetjent går til nyt fag via skolepraktik"
Om én af de elever der har fået en solid faglig praktikuddannelse i Skive Handelsskoles SKP, som har ført til et godt job ud på arbejdsmarkedet.


16. jan. 13, Aarhus Stiftstidende "Folkestedets chefkok elsker udfordringer"
Om SKP-instruktørens holdninger til sit job på Aarhus Techs praktikcenter for kokke- og caterelever.

ARTIKELARKIV juli 2011 - dec. 2012 - SE HER


     

 Information fra Ministeriet for Børn og Undervisning
Se temaindgang Skolepraktik på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.), nr. 1348 af 21. december 2012.

Loven startede ud som lovforslag nr. L 80. Se evt. forarbejderne, som nærmerebeskriver indholdet, :

Download baggrundsmaterialer om den nye lov her.

17. dec. 12: Lov L 80 (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.)
Lovforslaget blev d. 17. dec. 12 behandlet og vedtaget i folketinget. Loven træder i kraft fra den 1. januar 2013 - dog er der en senere ikrafttræden af bestemmelserne vedr. praktikcentre, da der her afventes input fra bl.a. evaluering af forsøget og fase 2 i erhvervsuddannelsesudvalget.

8. nov. 12: "Bred aftale om praktik til de unge på erhvervsuddannelserne"
Regeringen har indgået en bredt forankret delaftale til finansloven ”Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti”. Aftalen bidrager til at sikre en styrket uddannelsesgaranti med en langsigtet løsning på praktikpladsproblemet.

05. okt. 12, Ministeriet for Børn og Undervisning: Praktikcentre skal sikre flere unge en erhvervsuddannelse: Erhvervsuddannelsesudvalget har offentliggjort sine 12 forslag til, hvordan flere praktikpladser, en bedre uddannelsesgaranti og øget kvalitet i uddannelserne kan blive en realitet.

Uddannelser, der udbydes med SKP, MBU´s hjemmeside, opdateres løbende.
12. dec. 12: Download ministeriets udmelding om kvoter for skolepraktik 2013 for følgende 12 uddannelser: Anlægsstruktør / bygningsstruktør / brolægger, data- og kommunikationsuddannelsen, dyrepasser, elektriker, elektronik- og svagstrømsuddannelsen, kontoruddannelse med speciale, lastvognsmekaniker, mekaniker, personvognsmekaniker, snedker, teknisk designer, træfagenes byggeuddannelse.

Ministeriets håndbog ´Skolepraktik i erhversuddannelserne´
- om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling, juni 2010.

Se også det praktikpladsopsøgende og -rådgivende arbejde på emu.dk.

     

 Publikationer & rapporter
Marts 2013: Evalueringsrapporten af programmet ´Kvalitet i skolepraktik´viser, at forsøgene har styrket skolepraktik. Læs mere og download her.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini:
"Vi k
ommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden, så det er vigtigt, at vi hele tiden udvikler og forbedrer vores erhvervsuddannelser, så vi gør dem attraktive for de unge at vælge. Derfor glæder det mig, at vi nu får gode og brugbare resultater fra forsøget med ”Kvalitet i skolepraktik”, som jeg håber, erhvervsskolerne vil tage til sig og bruge i praksis.”

Programmets afsluttende folder skitserer projekternes samlede praktiske resultater, februar 2013.

Resultaterne består af en lang række nye organisatoriske modeller, metoder, procedurer, håndbøger, kursusforløb, konkretiserede praktikmål og opgavebeskrivelser og meget mere.

Download folderen her (pdf, 3,5 MB).


"Bedre sammenhæng  mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne"
v/ Danmarks Evalueringsinstitut, februar 2013
Det er vigtigt, at eleverne oplever, at der er sammenhæng mellem det, de lærer i skolen og det de lærer i praktikken. Det er derfor centralt, at der er meningsfuld kommunikation mellem skolen og elevernes praktikvirksomheder.

"Bedre samspil mellem skolepraktik og ordinær virksomhedspraktik"
v/ Christian Helms Jørgensen & Ida Juul, 2009-2010, Undervisningsministeriets centrale analyse- og prognosevirksomhed for erhvervsuddannelserne.

"Den gode skolepraktik" i byggeriets uddannelser, specielt i fagene tømrer og murer. Udgivet af Byggeriets Uddannelser, april 2011.

     "Elevtrivsel er guld værd", Charlotte Bjerre & Regina Lamscheck-Nielsen, 2011
24. okt. 12: "EVA: Skolepraktik giver gode faglige færdigheder"
Erhvervsskoleelever opnår stort set de samme karakterer i skolepraktik, som når de er i virksomhedspraktik. Det viser en ny EVA-rapport (okt. 2012).
Danmarks Evalueringsinstitut EVA "Skolepraktik i erhvervsuddannelserne", okt. 2011AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd "Milliardpotentiale i skolepraktikken", 10. november 2011

AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd "Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt", 4. juni 2012

DR P1 om AER´s rapport i "Den sociale udfordring - Uddannelsesniveauet falder", 02.10.2012


"Vedvarende projektresultater" - masterafhandling om implementering af projektresultater på erhvervsuddannelsessektoren, nov. 2011.
Kvallitetsudvikling af skolepraktikken" har i perioden feb.-nov.2011 bidraget i undersøgelser til masterafhandlingen.
     

 Skolernes infomaterialer
Download en række lokale informationsmaterialer om skolepraktik og praktikpladscentre.
Skolepraktikken frem i lyset

Skolepraktikken har generelt fortjent et langt bedre renommé.
En god tone og positiv omtale bidrager til at fremme fokus på kvalitet og faglig stolthed. Skolerne kan og bør arbejde med renomméet både udadtil og internt på skolen.
Se oversigt over gode eksempler (feb. 12).

     

 FAQ - hyppigt stillede spørgsmål
De spørgsmål der samles og afklares i løbet af projektperioden, publiceres her.
     

links, FAQ, pr