Positiv omtale skaber et godt omdømme. Og et godt omdømme er velfortjent hos de SKP-ordninger, der har gjort en stor indsats for at forbedre kvaliteten af SKP - på egen skole og sammen med partnerskoler rundt omkring i hele Danmark siden juni 2011.

Beviserne kan ses nedenfor. For positiv omtale ville ikke være mulig, hvis ikke elever, instruktører og skolens bagland havde kunnet synliggøre deres kvalitet udadtil.
     

  
     

 Artikelarkiv aug. 2012 - dec. 2012

21. dec. 12, Frederiksborg Amtsavis "Malerelever delte vægfarver ud"
Win-win ved at eleverne fra Erhvervsskolen Nordsjælland det seneste år har malet vægge i en lang række institutioner i Nordsjælland: SKP-eleverne bruger malerfaget i praksis, uden at malermestrene skal være nervøse for deres arbejde, imens instutionerne har fået forskønnet deres bygninger.

17. dec. 12, DR P4 Østjylland "Elever driver café"
SKP-elever fra Aarhus Techs praktikcenter med Mad og Gastronomi-uddannelsen driver caféen i det nye frivillighus ´Folkestedet´ i Aarhus. Rådmanden for sundhed og omsorg Thomas Medom kalder det "en helt ny måde at tænke uddannelse og service til borgerne sammen".

17. dec. 12, (avis?) "Skolepraktikelever skal drive café"
Om aftalen mellem Aarhus Tech´s praktikcenter og Aarhus Kommune om cafédrift på ´Folkestedet´, som er kommunen nye frivillighus.


14. dec. 12, nyhedsbrev Ministeriet for Børn og Undervisning: "Konference viser vejen til bedre skolepraktik"14. dec. 12, Viborg Stifts Folkeblad "Mercantec satser på den sunde fornuft"
Omhandler Mercantecs målrettede arbejde med klyngepraktik såvel som non-profit opgaver i lokalsamfundet.


4.-10. dec. 12, Djursland Posten "Grenaas unge imponerede Thorning"
Statsministeren lagde sit besøg forbi Viden Djurs´ praktikcenter under sin rundtur på skolen.

10. dec. 12, Grenaa Bladet "Uddannelse er sikret selv uden praktikplads"
Om Viden Djurs´ praktikcenter ´Prakikkoblingen´ med smede- og kontorelever. Praktikcentrets mission og opgaver styrkes af samarbejdet med Rotary.


28. nov. 12, TV Midt-Vest "Tømrere deles om lærlinge"

Tømrermester, lærling og Viborg Erhvervsråd fortæller, hvordan Mercantecs velfungerende koncept om delaftaler for tømrerlærlinge fungerer i praksis - inkl. et øget antal praktikaftaler!


27. nov. 12, emu.dk "Et folkekøkken i Aarhus"
Aarhus Tech pilottest af praktikcentret ´Folkekøkken´ foregår Lokalcenter Skelager, hvor 12 gastronom SKP-elever driver cafe for lokalcentrets beboere og personale.


27. nov. 12, Fredericia: Minikursus i brug af kvalitetshåndbogen for ledere af merkantile skoler med SIMU-drift i SKP. Gennemført af SKP-ansvarlig Mariann Overgaard, Aalborg HS.

Tilbagemeldinger: "Det er et fantastisk værktøj!"09. nov. 12, Viborg Stifts Folkeblad: "Unge får sikkerhed for uddannelse"
Mercantec-direktør Kirsten Holmgaard er begejstret for at kunne sikre praktikgaranti og erhvervsuddannelser med høj kvalitet.
 

Okt. 12, HK: "Skal vi ikke deles om en praktikant?"
Mercantecs uddannelseschef John Hansen beskriver den nye klyngepraktikmodel, med erfaringer fra tekniske uddannelser og muligheder for den merkantile sektor.


19. nov. 12, Information: "Uddannelsesgaranti kræver strukturelle ændringer
Med kommentarer fra uddannelsesforskere til den nye finanslovsaftale om  bl.a. etablering af praktikcentre.17. nov. 12, Nordjyske: "Skolepraktik er vejen frem"
Om Tech College Aalborgs tværfaglige "virksomhed" MTM Byg, hvor skolepraktik er det næstbedste tilbud til eleverne og stadig meget bedre end at vente forgæves på en praktikplads.
  

13. nov. 12, Nordjyske: "EUC Nord klar til praktikcenter"
EUC Nord er allerede igang med at leve op til finanslovens forslag om at erhvervsskoler skal oprette praktikcentre.


9. nov. 12, Information: "Ny aftale kan give flere praktikpladser"
Beskriver forskellige aspekter af regeringens praktikaftale ved hjælp af eksempler fra TEC´s uddannelse og skolepraktik til skiltetekniker.8. nov. 12, Ministeriet for Børn og Undervisning: "Bred aftale om praktik til de unge på erhvervsuddannelserne"
Regeringen har indgået en bredt forankret delaftale til finansloven ”Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti”. Aftalen bidrager til at sikre en styrket uddannelsesgaranti med en langsigtet løsning på praktikpladsproblemet.

24. okt. 12: "EVA: Skolepraktik giver gode faglige færdigheder"
Erhvervsskoleelever opnår stort set de samme karakterer i skolepraktik, som når de er i virksomhedspraktik. Det viser en ny EVA-rapport (okt. 2012).05. okt. 12, Ministeriet for Børn og Undervisning: Praktikcentre skal sikre flere unge en erhvervsuddannelse
Erhvervsuddannelsesudvalget har offentliggjort sine 11 forslag til, hvordan flere praktikpladser, en bedre uddannelsesgaranti og øget kvalitet i uddannelserne kan blive en realitet.

27. sept. 12, Nordjyske "Knivholt og Hånbæk løb med priserne"

Skolepraktikken på EUC Nord modtager hæderspris af Frederikshavns Byfond. Murerinstruktør Poul får overrakt præmien for SKP-elevernes gode håndværksarbejde i forbindelse med restaurering af den gamle herregård Knivholt.  
Læs mere om projektet.
 
23. okt. 12, Roskilde Tekniske Skole præsenterer, hvilke kvalitetsforbedringer der kom ud af deres indledende dialog og videooptagelser med praktikvirksomheder. Se program og invitation.

Læs mere om projektet.

11. sept. 12, Licitation "Klausul virker og giver lærepladser":
Entreprenør Pihl er gået nye veje sammen med EUC Sjælland for at få lærlinge på stort byggeprojekt.
Læs mere om projektet.

Sept. 2012, Maleren "Blåt til lyst"":
Fagbladet omtaler i faglige detaljer skolepraktiklærlingenes arbejde med "glade vægge" i sociale og almennyttige institutioner.
Skolepraktik med kreative og krævende typer opgaver, iværksat på 5 sjællandske skoler.
Læs mere om projektet.


4. sept. 12, Midtjyllands Avis "Dobbelt så mange unge kommer i skolepraktik": Om SKP og kortere aftaler som en sammensat løsning, når virksomheder i det midtjyske lige nu ikke kan tilbyde arbejde til elever i længere tid.
Læs mere om projektet med Silkeborg Tekniske Skole, Silkeborg Handelsskole og Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus.

27. aug. 12, Danmarks Radios P4 (København), nyheder kl. 17.00:
Interview med TEC´s SKP-leder Carsten Holmbo Jensen og flere SKP-elever om gode SKP-opgaver og fleksibilitet i skolepraktikken.


20. aug. 12, Skive Folkeblad "Plejer er død hos skolepraktikeleverne"
Artiklen beskriver Skive HS´ SKP-elevcamp og baggrunden for den idéudvikling, der fandt sted i løbet af de 24 non-stop timer.
28. aug. 12: "80 unge skal i skolepraktik i Skive" beretter om SKP som et godt alternativ og påskønnet supplement til branchernes udbud af elevpladser.
Læs mere om projektet.

16. aug. 12, Licitationen: "Firmaer deles om lærlinge" (side 1) og side 2
Om de første resultater fra praktikpladscenter arbejde i byggebranchen på Sjælland, med udtalelser fra Dansk Byggeri.
Også omtalt i TV2 morgennyheder, 17. aug. 12.
Med inspiration fra projekt med 4 skoler på Sjælland.

15. aug. 12, "Glad væg i Løvegade"
Om Selandias SKP-malerelever, der har udført et stort gavlmaleri ved Kirkens Korshærs butik: En "win-win" situation for alle involverede!
 


3. aug. 2012, Sjællandske: "Selandia opretter skolepraktikcenter"
Artiklen omhandler Selandia som en koordinerende enhed mellem elever, virksomheder og branchernes faglige organisationer. Selandia danner virksomhedsklynger og bruger en række ambassadører uden for skolen i denne sammenhæng. Læs mere om projektet.


2. aug. 12: Pressemeddelse fra EUC Vest "Lokale håndværkere går til kamp for lærlinge"
13 virksomheder inden for bygge og anlæg har hurtigt sagt ja til at være del af en klynge. Virksomhedernes motivation er at sikre fagenes kvalitet.
Læs mere om projektet.

Aug. 2012, emu.dk: "Praktikpladscentre - et landsdækkende forsøg" Omtale af det sjællandske projekt "Forsøg med partnerskabsaftaler og klyngedannelse" og videointerview med projektleder Karin Parbst.
Emu udvider desuden løbende med reportager om skolepraktik.     

 Publiceret januar 12 - juni 12
12. juni 12, artikel i Lokalavisen Assens, "Fugleønskehave til fuglezoo"
Eleverne har løst store faglige udfordringer i den spændende opgave for Odense Fuglezoo og er glade for at have lavet noget der "får lov til at blive". Anlægsopgaven er koordineret tæt med mesterforeningen Danske Anlægsgartnere.
Læs mere om projektet.

4. juni 2012, videoreportage emu.dk "Anlægsgartnerelever i Danmarks Fugle Zoo"
Kold College har opbygget en virkelighedsnær model af et anlægsgartnerfirma, som fungerer under ikke-konkurrenceforvridende vilkår.
Direktør Hans Åge Hjeresen støtter foretagendet: "Skolepraktik er drønhamrende godt på anlægsgartnerfronten. Det vigtigste er, at eleverne kommer ud og bliver modnet."
Læs mere om projektet.


1. juni 2012, nyhed på ministeriets hjemmeside "Forsøg med praktikpladscentre skal gøre skolepraktikken til god medspiller for virksomhedspraktikken".

Læs også ministerudtalelse!

  

30. maj 2012, artikel i Næstved: "Praktikpladser skal sikre unges fremtid"
Projektet med 4 sjællandske erhvervsskoler tager højde for virksomhedernes kortere planlægningshorisonter. Man organiserer virksomhederne i klynger, med mulighed for at tilbyde kortere og mere fleksible praktikperioder. Via partnerskabsaftaler med branchernes forskellige interessentorganisationer organiseres virksomhederne i klynger til samme formål.


Maj 12: "Det skal være let at sætte handling bag holdning", artikel i ´Boligen´

Projektets 4 praktikpladscentre på Sjælland vil tage det administrative bøvl, hvis virksomhederne tager elever inden for byggefag og på det merkantile område.
Læs mere om projektet med EUC Sjælland, ZBC, CELF og Køge Handelsskole.


April 12: "Uddannelse uden netværk", artikel i Integration, 2012 nr. 1
Ansvar for at skaffe en praktikplads skal i langt højere grad løftes af erhvervsskolen, via samspil med partnere fra erhvervslivet: Kunder, leverandører og potentielle praktikvirksomheder. Dermed øges også chancen for en praktikplads hos tosprogede unge, der ikke umiddelbart har et netværk at kunne trække på. Læs mere om projektet, der hovedsageligt fokuserer på byggesektoren.
 

11. maj 12, Bonn: Præsentation over for det tyske TTnet
Training of Trainers network - med forskere fra tyske universiteter, uddannelseseksperter fra kamre og virksomheder, lærerorganisationer og Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB.


10. maj 12, Fredericia: Præsentationer på ERFA-møde for kontoruddannelserne, med 31 SKP-ledere/medarbejdere inden for 11 SKP-ordninger.


Skive HS fik interesserede tilbagemeldinger på sit succesrige koncept omkring selvstyrende grupper og samspil teori/praksis. En håndbog er fremstillet siden sidst.
Aalborg HS mødte ligeledes stor interesse, da man på vegne af sine partnerskoler fremlagde den nyligt udarbejdede kvalitetshåndbog, som publiceres om kort tid.
Desuden introducerede Tietgen Skolen og Aarhus Købmandsskole til det nye fælles praktikpladscenter projekt.


(Efterleveret)
28. feb. 12: "Flere lærepladser i Esbjerg", indslag i TV Syd:
Elever, virksomheder og EUC Vest´s direktør om skolens nye måde at organisere praktikforløb på: "Praktikcentret" hjælper med at samle forskellige korterevarende aftaler til et samlet forløb for eleven.

Det er ikke nævnt i indslaget, at det er skolens SKP-ordning, der står bag succesen. Eleverne vejledes intensivt omkring praktikpladssøgning og kommer i korte VFU-forløb, lige indtil det er lykkedes at få en kort aftale, delaftale eller restlære. Læs mere om projektet.


24. april 12: Programm
et ´Kvalitet i skolepraktikken´ mødte fin interesse, da det blev præsenteret på Danske Erhvervsskolers årsmøde via MBU og tre eksempelprojekter:
 • Skive HS/TS - med multifagligt og selvstyrende arbejde i SKP
 • EUC Sjælland - med nye samarbejdsformer i et praktikpladscenter
 • IBC - med en skarp elevvinkel i et praktikpladscenter
Download Danske Erhvervsskolers årsmødeavis med omtale på s. 6.

April 12: "Implementation of project results - score yourself"
Now also in English on request from professionals among others in Iceland, the Netherlands, England, Australia, India and Uganda.

The interactive model offers project managers the possibility to elaborate an implementation plan and check status of implementation continuously during a project. Developed in dialogue with 13 project managers from the program ´Quality in school-based practice´.

Free access to the tool with questionnaire and background information.


(Efterleveret artikel)
5. nov. 11: Dybdegående omtale "Mercantec satser på fremtiden" på dobbeltside i Viborg Stifts Folkeblad af Mercantecs SKP-ordninger, der er organiseret via den tværgående koordinering "Minimerc".
Med beskrivelse af, hvordan elever løser non-profit opgaver i lokalsamfundet, fx SKP-tømrerelevers reolopsætning i Røde Kors´ butik. Det skaber goodwill! Mere om projektet her.

Download del 1 af artikel. Download del 2 af artikel.


April 2012: Det nye praktikpladscenter projekt "Den røde tråd" udvikler et system til Elevplan.

Når skoler skal organisere forskellige typer virksomhedsbaserede perioder i hovedforløbet af elevens uddannelse, kræver det nye metoder og systemer. Læs flot omtale på emu.

Læs mere om projektet, der bedrives af et konsortium mellem EUC Lillebælt, EUC Nord, EUC Vest, Learnmark og UNI-C.


Marts 2012: "Skolepraktik på AH giver restlære"
Artikel på EMU's hjemmeside om VFU som nøgle til restlære:

Aalborg Handelsskoles PraktikCenter har stor succes med at få eleverne i restuddannelsesaftaler. Af de elever, der startede i SKP i 2010, har 64,3% opnået restlære.
  


Marts 2012: Avisen Nord Vest Nyt publicerer "Dør til glæde"

Malerelever fra projektet Den glæde væg forskønnede en stor dobbeltdør på plejehjemmet Stenhus i Holbæk. Det røde stakit skaber en visuel barriere og bidrager til forebyggelse af, at demente beboere benytter døren til utilsigtede udflugter.
Endnu et positivt SKP-fingeraftryk i lokalsamfundet!


9. marts 12, indslag i Net-TV "Nyt liv til Det Røde Klubhus"
Tømrerelever fra Skive Tekniske Skoles SKP-ordning har i samarbejde med tre frivillige "gamle" tømrermestre bidraget til restaurering af det mere end 100 år gamle klubhus.

Aktiviteten er del af SKP-virksomheden "STS-HS BYG". Læs mere om projektet, der foregår i samarbejde med Skive Handelsskole.


13. marts 12: EMU har udbygget sit modul om skolepraktik, med almen information om SKP og aktuelt. EMU beretter løbende om nyt og publicerer om enkeltprojekter såvel som god praksis på skolerne.

Se aktuel flot film- og billedreportage om fremgangsmåder og effekter i projektet "Den glade væg", med EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Selandia, Erhvervsskolen Nordsjælland og TEC.
 

Marts 2012: Skolepraktik.dk besøges dagligt af interesserede fra hele landet, siden jul 2011 fra 160 danske byer. Fagfolk søger inspiration, og man anvender de materialer og metoder, der er udviklet af projektdeltagerne og publiceret via platformen.

Efter offentliggørelsen af den virtuele masterafhandling "Vedvarende projektresultater" på samme website, har gæster fra 41 lande vist interesse, ved at klikke sig ind, stille spørgsmål og sende kommentarer.
P.t. er der høj bevågenhed på implementeringsmodellen ´FoU-implement´ - til gratis interaktiv online scoring. Forventes publiceret på engelsk i løbet af forår 2012.


23. feb. 12, artikel i Hillerød Posten: "Vuggestuen fik blomster, fugle og grise på væggen"
Den før så hvide væg i vuggestueafdelingen i daginstitutionen Favrholm er blevet lidt mere spændende at se på og at snakke om... Børnene sidder samlet foran den næsten færdige væg, og de voksne stiller spørgsmål som “hvor er hesten", "hvad siger kyllingen" m.m.
Vægforvandlingen skyldes projektet "En glad væg", med 5 tekniske skoler på Sjælland
.


6. feb. 12, FoU-konference, København: "Ministeren hilser på SKP-elever"
I anledning af en workshop om fremgangsmåder og resultater i projektet "Den glade væg", bidrog 5 malerelever fra projektets partnerskoler til en konkurrence, hvor vinderen kunne vinde - netop en glad væg!
Christine Antorini, Minister for Børn og Undervisning, hilste selv på eleverne under sit besøg på konferencen.Download

Se også flot billedserie, publiceret på emu.dk.


16. jan. 12, TV2 N: "Frivillige hjælper kunstnere"
Tømrer-SKP, maler-SKP og elektriker-SKP fra Tech College Aa
lborg har bidraget til at fremstille et stort kunstværk til Aalborgs kulturcenter ´Nordkraft´.
 
Aktiviteten har resulteret i flot TV-omtale og en artikel i Midt-Vest "Unge hjælper kunstner".

Læs mere om projektet med 6 involverede skoler i Nordjylland.Jan. 2012, Dinby.dk "Friske fisk på badeværelset", Dagbadet Nordvest "2 glade skolevægge", Helsingør Dagblad "Unge uden praktik er ude at male glade vægge"

Se billeder af malerelevernes glade vægge og læs artikler på projektets egen side. 5 sjællandske skoler er partnere i projektet og bidrager til udsmykning af sociale og almennyttige institutioner i skolernes lokalområde.

     

 Publiceret juli 2011 - december 201121. dec. 11, Nyhedsbrev MBU: "Fra rapport til praksis – skolepraktikmodeller på EUC Nord"
Artiklen omtaler en organisatorisk model for valg af hensigtsmæssig form for SKP og hvilke virkemidler der så skal tages i brug. 

Modellen er inddraget i skolens aktuelle projekt om udarbejdelse af en instruktøruddannelse. Læs mere om projektet her.

15. nov. 11, Nordjyske: "På frivillig basis" -
Artikel om SKP-elevers engagement gennem social entreprise:
"Vi ser på det hele menneske. Det er vigtigt, at eleverne får faglige evner, men også at de har sociale kompetencer der gør at de formår at hjælpe til i det omgivne samfund."

Flere handelsskoler har inddraget social entreprise i en fælles håndbog, der udarbejdes i anledning af ´Kvalitet i skolepraktikken´.
12. nov. 11, Frederiksborg Amtsavis: "Elever maler et akvarium frem"
Artiklen beskriver et godt eksempel på en ren win-win, når SKP-elever sendes ud til institutioner, der kun lige kan betale materialeudgifter, men ellers ikke har råd til en håndværkerregning: "Elever får øvelse og børnene i Børnehuset Fredskovhellet får et indendørs akvarium."  LUU er orienteret om disse non-profit arbejdsopgaver, der bidrager til at dygtiggøre de kommende fagfolk.

Læs mere om projektet med 4 involverede skoler på Sjælland.


Nov. 2011, EMU: "Kontorelever og håndværkerelever i fælles skolepraktik" med udførlig beskrivelse af projektet "Multifagligt og selvstyrende".

I artiklen indgår også videofilm, hvor projektlederen bl.a. redegør for projektets 4 elementer: D
annelse af selvstyrende grupper, kobling mellem teori og praksis, virksomheden "STS-HS BYG" og netværksdannelse.

  Mere om fællesprojektet
  mellem Skive Handelsskole og Skive Teknisk Skole.


  Okt. 2011, EMU: "Arbejdsgiverne vil os!" - beretning fra succesen med VFU på Aalborg Handelsskole.

  Praktikleder Mariann Overgaard: "Skolepraktikken i Aalborg er blevet en succeshistorie. 61 % af de elever, der startede i skolepraktikken i 2010, har fået restlæreaftaler i løbet af 2010/11."


  1
  7. Sept. 2011, Nordjyske: "Politisk handling - nu"
  Download Synspunkt-artiklen v/ Uddannelsesleder Torben Lindy Christensen, Aalborg Handelsskole:
  "Området fortjener et meget bedre omdømme end det rygte, skolepraktik har hos politikerne og erhvervslivet."

  Mere om Aalborg Handelsskoles projekt, der foregår i samarbejde med 3 andre handelsskoler.


  Juli 2011: Forsideartikel "Skolepraktik i verdensklasse!", GOPS, Fælles Fagligt Forbund - Forside  - side 6 - side  7

  Redaktørens egen kommentar: "Uanset, om det er skolens ledelse eller eleverne, jeg taler med, kan jeg høre en stolthed over at være med i projektet."
       

  links, FAQ, pr