Projektorganisation ´Kvalitet i skolepraktikken´
Programmet realiseres af en projektorganisation, med repræsentanter fra Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) som styregruppe.
Pr. 1. marts 2012 består det samlede program af to netværk:
De enkelte projekter er lokalt baseret og består for de fleste projekters vedkommende af konsortier. Konsortierne er sammensat af partnerskoler, deres lokale uddannelsesudvalg, samt eventuelt udvalgte faglige udvalg og/eller virksomheder, hhv. non-profit institutioner.

2012

Marts 2012, download her.

2011-2012
Aktualiseret 16.08.11, download her


     

 Projektskoler og -uddannelser i detaljer
Oversigt over alle 30 deltagende skoler, SKP-projekter, 2011-2012.
Oversigt over alle 31 deltagende skoler, PPC-projekter, 2012.

Oversigt over alle involverede uddannelser, tilordnet til projektskolerne, SKP-projekter, 2011-2012.
Oversigt over alle involverede uddannelser, tilordnet til projektskolerne, PPC-projekter, 2012.
     

organisation