Resultater fra ´Kvalitet i skolepraktikken´
Programmets endelige resultater er offentliggjort pr. 11. marts 2013 via denne platforms "Resultatboks". Her findes projekternes tværgående faglige resultater, grupperet i en række fælles emner.

D. 18. marts 2013 afholder Ministeriet for Børn og Undervising programmets afsluttende konference i Odense, hvor de samlede erfaringer, undersøgelsesresultater, værktøjer og guidelines formidles.

Fremtidigt vil emu.dk publicere metoder og produkter ang. kvalitet i SKP og de nye praktikcentre.

Se her for beskrivelse af enkeltprojekterne SKP (2011-2012), samt enkeltprojekterne ang. forsøg med praktikpladscentre, 2012.

Kommentarer, forslag og spørgsmål er meget velkomne.
Indtil 18. marts 2013 venligst til tovholder Regina Lamscheck-Nielsen.
Derefter til Ministeriet for Børn og Undervisning, att. Gert Nielsen.
     

resultater